Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacja dotycząca sporu zbiorowego została wyłączona

Informacja dotycząca sporu zbiorowego


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, że strona społeczna otrzymała w dniu 6 października 2022 r. informację, że Pracodawca nie wyraził zgody na mediatora zaproponowanego przez stronę związkową.
Z uwagi na brak porozumienia w tym zakresie Pracodawca przygotował i wysłał wniosek do właściwego ministra o wskazanie mediatora (podstawa prawna: art. 11 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Kopia wniosku została w dniu 7 października przekazana stronie związkowej do wiadomości.
W związku z powyższym strona związkowa zwróciła się do Pracodawcy o możliwość zainicjowania następnego spotkania w toczącym się sporze zbiorowym pomimo, że nie jest jeszcze wskazana osoba mediatora. Ze względu na upływający czas strona związkowa wystąpiła do Pracodawcy z propozycją kontynuowania rozmów, by mogły one jak najszybciej doprowadzić do wypracowania konkretnych rozwiązań i ewentualnie podpisania porozumienia, które jest z niecierpliwością oczekiwane przez pracowników.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Upominki świąteczne została wyłączona

Upominki świąteczne


Informujemy, że Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę dotyczącą zakupu upominków świątecznych z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland.
Upominki będzie można odbierać w terminie od 21 listopada 2022 r. do 28 lutego 2023 r. w siedzibie Komisji Zakładowej w pok. 300 G w budynku przy ul. Rolniczej 33 oraz podczas dyżurów członków Prezydium na stołówkach zakładowych. Zgodnie z przyjętą uchwałą Komisji Zakładowej uprawnionym do otrzymania upominku jest każdy członek należący do Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland w terminie wydawania upominków. Rezygnacja z członkostwa w NSZZ „Solidarność” przed dniem 21 listopada br. będzie oznaczała brak uprawnień do otrzymania upominku. Bliższe informacje można uzyskać od członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacja dotycząca przeprowadzanego referendum została wyłączona

Informacja dotycząca przeprowadzanego referendum


W związku z licznymi pytania dotyczącymi obecnie przeprowadzanego referendum, informujemy wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, że przeprowadzane referendum dotyczy zakończonego na etapie mediacji sporu zbiorowego (spór 1) i niepodpisania porozumienia z Pracodawcę dotyczącego gwarancji zatrudnienia oraz niewypłacenia tzw. nagrody covidowej. Dla prowadzonego referendum wiążące są zawarte na karcie do głosowania pierwsze dwa pytania dotyczące tego właśnie sporu.
Dodatkowe trzecie pytanie zawarte na tej samej karcie nie jest wiążące dla referendum, lecz ma charakter informacyjny. Oddanie głosu przez pracownika na to pytanie będzie stanowiło dodatkową informację dla przedstawicieli związków zawodowych odnośnie procentowego poparcia załogi dla rozmów z Pracodawcą w obecnie prowadzonym sporze zbiorowym (spór 2), który wszedł w etap mediacji, a dotyczy waloryzacji podwyżek i wzrostu wynagrodzeń na 2023 r.

Dział: Aktualności