Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 17 listopada „Solidarność” organizuje manifestację została wyłączona

17 listopada „Solidarność” organizuje manifestację


Po dwóch turach rozmów z rządem „Solidarność” zdecydowała o zorganizowaniu 17 listopada 2022 r. protestu w Warszawie. W ocenie Związku propozycje rządu nie gwarantują realizacji jego postulatów. „Nie szykujemy protestu przeciwko rządowi, ale na rzecz realizacji naszych postulatów” – powiedział przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda.
NSZZ „Solidarność” żąda realizacji trzech podstawowych postulatów:
• Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników
• Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych
• Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie na etapie mediacji w sporze zbiorowym została wyłączona

Spotkanie na etapie mediacji w sporze zbiorowym


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Zakładzie poduszek powietrznych i w Zakładzie pasów bezpieczeństwa, że w związku z toczącym się sporem zbiorowym, dotyczącym waloryzacji podwyżek za 2022 r. i wzrostu wynagrodzeń na 2023 r., spotkanie mediacyjne z udziałem mediatora wskazanego decyzją ministra właściwego do spraw pracy Dariusza Salomona z przedstawicielami strony społecznej oraz Pracodawcy zostało zaplanowane na dzień 26 października o godz. 10.00.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spór zbiorowy dotyczący waloryzacji podwyżek i wzrostu wynagrodzeń została wyłączona

Spór zbiorowy dotyczący waloryzacji podwyżek i wzrostu wynagrodzeń


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie IRS i SBS ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, że w dniu 14 października 2022 r. związki zawodowe działające w ZF ASP Poland w Częstochowie przesłały Pracodawcy informację o niewyrażeniu zgody na podpisanie porozumienia podwyżkowego w wersji przedstawionej przez Dyrekcję IRS i SBS podczas spotkania negocjacyjnego w dniu 13 października.
Działając jednocześnie w dobrej wierze i dążąc do jak najszybszego porozumienia i zakończenia sporów zbiorowych, które zapewniłoby osiągnięcie spokoju społecznego na naszych zakładach oraz jednocześnie spełniłyby oczekiwania Pracowników dotyczące wzrostu wynagrodzeń, strona społeczna przesłała w dniu 14 października opracowaną wersję projektu porozumienia do akceptacji przez Pracodawcę. Do pracodawcy został przesłany wniosek – w przypadku braku akceptacji i niepodpisania przesłanego projektu porozumienia – o niezwłoczne zaplanowanie i zorganizowanie w toczącym się sporze zbiorowym spotkania na etapie mediacji z udziałem wskazanego przez Ministra mediatora Dariusza Salamona.

Dział: Aktualności