Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Drugie spotkanie w toczącym się sporze zbiorowym została wyłączona

Drugie spotkanie w toczącym się sporze zbiorowym


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje, że na godzinę 10.00 w dniu 15 września 2022 r. zostało zaplanowane drugie spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w zakładach ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie z Pracodawcą.
Spotkanie dotyczy wypracowania i uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń dla pracowników w ramach toczącego się sporu zbiorowego.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie w toczącym się sporze zbiorowym została wyłączona

Spotkanie w toczącym się sporze zbiorowym


W dniu 6 września 2022 r. o godz. 11.00 odbyło się spotkanie przedstawicielstw związków zawodowych działających w zakładach ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie z Pracodawcą. Spotkanie w ramach toczącego się sporu zbiorowego dotyczyło spełnienia żądań płacowych dla pracowników, przedstawionych we wspólnym stanowisku strony związkowej w dniu 24 sierpnia.
Pracodawca przedstawił stronie związkowej aktualną sytuację biznesową zakładów i plany produkcyjne na najbliższe miesiące. Omówiono żądania strony związkowej. Pracodawca podtrzymuje wolę prowadzenia rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładzie IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, jednak nie daje zgody na przeprowadzenie waloryzacji podwyżek od 1 sierpnia br. i wprowadzenia ich w drodze aneksu do umów o pracę. Pracodawca proponuje stronie związkowej wypłatę bonusu do uzgodnienia, w jakiej formie i wysokości, na następnym spotkaniu.
Strony wspólnie ustaliły, że pozostałe postulaty dotyczące wypracowania i uzgodnienia wysokości podwyżek płac zasadniczych od dnia 1 stycznia 2023 r. oraz inne zawarte w piśmie z dnia 24 sierpnia br. będą negocjowane na najbliższym spotkaniu.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie w toczącym się sporze zbiorowym została wyłączona

Spotkanie w toczącym się sporze zbiorowym


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje, że na dzień 6 września 2022 r. o godz. 11.00 zostało zaplanowane spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w zakładach ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie z Pracodawcą.
Spotkanie w ramach toczącego się sporu zbiorowego dotyczy spełnienia żądań płacowych dla pracowników, przedstawionych we wspólnym stanowisku strony związkowej w dniu 24 sierpnia.

Dział: Aktualności