Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wybory w Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” została wyłączona

Wybory w Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność”


Stanisław Kołodziejczyk został ponownie, jednomyślnie, 4 marca 2023 r. wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland. Wybory poprzedziło przedstawienie sprawozdań KZ i Komisji Rewizyjnej.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Czy za pracę w nadliczbowych w sobotę pracodawca powinien oddawać dzień wolny czy płacić wynagrodzenie? została wyłączona

Czy za pracę w nadliczbowych w sobotę pracodawca powinien oddawać dzień wolny czy płacić wynagrodzenie?


Zgodnie z art. 1513 k.p. pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 k.p. (przyczyny uzasadniające pracę w godzinach nadliczbowych, tj. prowadzenie akcji ratowniczej, usuwanie awarii, szczególne potrzeby pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.
Z powyższego wynika, że praca w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tj. w sobotę) powinna być zrekompensowana udzieleniem innego dnia wolnego, nie później niż do końca okresu rozliczeniowego. Uprawnienie to powstaje niezależnie od ilości godzin zatrudnienia w dniu wolnym wynikającym z rozkładu – nawet jeżeli praca była wykonywana krótko, np. przez 3 godziny, pracownik może domagać się pełnego dnia wolnego w zamian. Należy podkreślić, że pracodawca nie ma prawa wyboru sposobu rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Ustawowo przewidzianą formą jest udzielenie innego dnia wolnego od pracy.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 17-18 CZERWCA 2023: Wycieczka w Bieszczady została wyłączona

17-18 CZERWCA 2023: Wycieczka w Bieszczady


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje, że została już zamknięta lista chętnych do udziału w wycieczce organizowanej dla członków NSZZ „Solidarność” w dniach 17-18 czerwca 2023 r. w Bieszczady.
Jednocześnie informujemy osoby jeszcze zainteresowane udziałem w wycieczce, że mogą zapisywać się na listę rezerwową. Przypominamy, że w wycieczce mogą wziąć udział tylko członkowie NSZZ „Solidarność”. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Dział: Aktualności