Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania EMERYTURY STAŻOWE: Ruszyła zbiórka podpisów została wyłączona

EMERYTURY STAŻOWE: Ruszyła zbiórka podpisów


Wystartowała zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w sprawie emerytur stażowych. Komitet inicjatywy do 6 października 2021 r. musi zebrać minimum 100 tys. podpisów pod projektem nowelizacji ustawy emerytalnej wprowadzającym możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach stażu pracy dla kobiet i 40 latach stażu pracy dla mężczyzn (wlicza się okresy składkowe oraz nieskładkowe).
W związku z powyższym informujemy wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF ASP w Częstochowie, że osoby, które dobrowolnie będą chciały podpisać się pod tym projektem, mogą to zrobić na stołówkach zakładowych podczas dyżuru członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR IRS


W dniu 13 lipca 2021 br. o godz. 12.00 odbyło się zorganizowane przez Dyrekcję HR IRS spotkanie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Podczas spotkania Dyrekcja HR przedstawiła stronie związkowej informację dotyczącą niestabilności na rynku motoryzacyjnym oraz dalszymi redukcjami zamówień ze strony klientów, m.in. Daimlera i Fiata.
W wyniku tych zawirowań sytuacja biznesowa dla zakładu na chwilę obecną nie jest zadowalająca. W dalszym ciągu sytuacja w zakresie planowania produkcji jest nieprzewidywalna. W związku z tym, Dyrekcja IRS postanowiła dokonać modyfikacji harmonogramu czasu pracy w obecnym okresie rozliczeniowym lipiec-sierpień dla pracowników zatrudnionych w BU-1, BU-3 i BU-6. Dla pracowników pracujących ww. biznesach, zarówno w systemie dwuzmianowym jak i trzyzmianowym, wyznaczono 23 lipca br. dniem wolnym, natomiast pracę za ten dzień zaplanowano dla tej grupy pracowników na dzień 28 sierpnia br. Pozostałe biznesy pracują bez zmian w harmonogramie czasu pracy w okresie rozliczeniowym lipiec-sierpień br.
Ponadto Dyrekcja IRS poinformowała, że wszyscy pracownicy, którzy na ten okres zaplanowali sobie urlop wakacyjny będą mogli z niego skorzystać w ilości 9 dni (druga połowa lipca) lub 11 dni (druga połowa sierpnia).

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Uzgadnianie Regulaminu Pracy została wyłączona

Uzgadnianie Regulaminu Pracy


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że pomimo odbytych czterech spotkań z Dyrekcją HR do chwili obecnej nie zostało osiągnięte porozumienie dotyczące uzgodnienia i wprowadzenia nowych zapisów do obowiązującego Regulaminu Pracy dla pracowników zatrudnionych w zakładach ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie.
Przygotowany przez Dyrekcję HR wstępny projekt Regulaminu Pracy nie uwzględnia wszystkich postulatów zgłoszonych przez stronę związkową. W związku z powyższym NSZZ “Solidarność” we współpracy z Biurem Prawnym Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” opracowała i przedstawiła korekty do proponowanego przez Pracodawcę projektu Regulaminu Pracy. M.in. strona związkowa proponuje unormowanie zapisów dotyczących planowania urlopów oraz ewentualnych zmian harmonogramów czasu pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. W przypadku nieuzgodnienia nowych zapisów Regulaminu Pracy w dalszym ciągu będą obowiązywały obecne. O postępach w tworzeniu nowego Regulaminu Pracy będziemy informować na bieżąco.

Dział: Aktualności