Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje zasad przyznawania podwyżek oraz ZUZP została wyłączona

Negocjacje zasad przyznawania podwyżek oraz ZUZP


Do dnia dzisiejszego (20 czerwca) Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie nie doszła z Dyrekcją TRW do wspólnego stanowiska oraz porozumienia w sprawie uzgodnienia i wprowadzenia zasad przyznawania podwyżek dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska w Częstochowie. Dyrekcja stoi na stanowisku pozostawienia absencji chorobowej jako czynnika wpływającego w 40 proc. na wysokość podwyżki. W powyższej sprawie Komisja Zakładowa wspólnie z Dyrekcją odbywać będzie spotkania celem wypracowania kompromisu. W najbliższym czasie Dyrekcja zobowiązała się przedstawić swój projekt zasad naliczania podwyżek oraz projekt nowego Regulaminu Pracy, który po konsultacji i uzgodnieniu ze stroną związkową będzie obowiązywał pracowników TRW Polska w Częstochowie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Stanisław Kołodziejczyk zastępcą Przewodniczącego Zarządu Regionu została wyłączona

Stanisław Kołodziejczyk zastępcą Przewodniczącego Zarządu Regionu


Na pierwszym posiedzeniu, 10 czerwca, członkowie Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” wybrali Prezydium na kadencję 2014-2018. Tworzą je – obok przewodniczącego Jacka Strączyńskiego – Dorota Kaczmarek i Stanisław Kołodziejczyk (na zdjęciu – w środku, w białej koszulce).

 

zarzad_regionu_2014

 

Dorota Kaczmarek jest przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty, Stanisław Kołodziejczyk – przewodniczącym Komisji Zakładowej TRW Polska. Obydwoje będą pełnić funkcje zastępcy przewodniczącego oraz – odpowiednio – skarbnika i sekretarza. Zarząd Regionu na kadencję 2014-2018, wybrany na Walnym Zebraniu Delegatów 6 czerwca, tworzą: przewodniczący Jacek Strączyński (ISD Huta Częstochowa) oraz – w kolejności alfabetycznej: Jarosław Bernat (ISD Huta Częstochowa), Krzysztof Chochliński (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Częstochowa), Barbara Czekaj (przewodnicząca Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia), Dariusz Drynda (TurboCare Lubliniec), Bartłomiej Fil (Stacja Pogotowia Ratunkowego Częstochowa), Elżbieta Fołtarz (MKZ przy Regionie), Jacek Gawroński (MPK Częstochowa), Paweł Gwoździk (przewodniczący Regionalnej Sekcji Kultury), Dorota Kaczmarek (przewodnicząca Regionalnej Sekcji Ochrony i Wychowania), Stanisław Kołodziejczyk (TRW Polska Częstochowa), Marek Kubiczek (TRW Polska Częstochowa), Elżbieta Lipska (Urząd Miasta Częstochowy), Zbigniew Muszyński (ISD Huta Częstochowa), Jacek Palacz (Tauron Kraków Oddział Częstochowa), Elżbieta Podgórska (PKP Polskie Linii Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie), Zbigniew Popielski (Nadleśnictwo Koszęcin), Dariusz Praski (MPK Częstochowa), Janusz Romaniuk (Terenowa Organizacja Związkowa Powiatu Myszkowskiego), Adrian Sojda (TRW Polska Częstochowa), Elżbieta Ujma (Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie), Mirosław Wójcik (Elsen Częstochowa).

Dział: Aktualności