Nasi delegaci na posiedzeniu Forum ERZ


W dniach 24-25 czerwca 2014 roku Artur Czarnota oraz Rafał Gomoluch jako przedstawiciele Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie uczestniczyli w posiedzeniu Forum Europejskiej Rady Zakładowej w Dusseldorfie. Podczas spotkania z przedstawicielami Zarządu TRW w Europie zostały przedstawione i omówione obecne problemy wszystkich zakładów TRW w Europie oraz bieżące kłopoty z uruchomieniem produkcji w nowym zakładzie szycia poduszek w TRW Roman w Rumunii. Z informacji przekazanych przez Pana Wiceprezydenta Franka Mullera wynika, że nowy zakład TRW w Roman boryka się z brakiem chętnych do pracy wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistów potrzebnych do należytego wdrażania i utrzymania produkcji. Zarząd TRW w Europie daje czas zakładowi TRW w Roman do końca 2015 roku, aby do tego czasu można było zatrudniać w nim 1000 osób i rozwinąć produkcję szycia poduszek powietrznych na odpowiednim i zadowalającym poziomie jakościowym i wydajnościowym.

 

 

Sytuacja w zakładach TRW Polska w Częstochowie w zatrudnieniu jest stabilna. Notowany jest wzrost produkcji, co przedkłada się na zatrudnienie pracowników APT. W skali wszystkich zakładów TRW w Polsce wskaźnik zatrudnienia pracowników APT nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika na poziomie 20%, jednak w zakładzie TRW Polska w Częstochowie przy ul. Rolnicza 33 wskaźnik ten wynosi około 40%. W związku z transferem szycia poduszek do zakładu TRW Roman w Rumunii zostanie przeprowadzona restrukturyzacja w zatrudnieniu w zakładzie TRW IRS przy ul. Rolnicza 33, która obejmie 1020 osób. Zostaną one objęte programem w celu przekwalifikowania się na inne stanowiska produkcji związane z nowymi uruchomieniami linii montażowych modułów, które nastąpią w II połowie 2015 roku po zamknięciu zakładu w Aldorfie. Na ten cel zostaną przeznaczone dodatkowe środki, jedyną niewiadomą jest natomiast liczba pracowników, którzy znajdą zatrudnienie na nowo uruchomionych stanowiskach pracy. W I kwartale 2014 roku w całej Europie zanotowano wzrost sprzedaży samochodów o 29%, co przełożyło się na wzrost produkcji, m.in. w zakładach TRW Polska w Częstochowie. W 2013 roku Zarząd TRW w Europie przeznaczył 75 mln dolarów na inwestycje w zakładach w Polsce, a w 2014 roku 42 mln dolarów, z czego około 35 mln dolarów dla zakładu TRW w Pruszkowie. Z wszystkich zakładów TRW w Europie najbardziej dynamicznie rozwijającym się zakładem jest Centrum Inżynieryjne w Częstochowie.

Umieszczony w Aktualności

« »