Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zniżka na karnety dla członków NSZZ „Solidarność” została wyłączona

Zniżka na karnety dla członków NSZZ „Solidarność”


Wszystkich członków NSZZ „Solidarność” informujemy, że 25 stycznia 2023 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Regionem Częstochowskim z zarządem klubu Włókniarz Częstochowa S.A., w efekcie związkowcy mogą nabyć karnet na sezon 2023 w specjalnej promocyjnej kwocie 240,00 zł.
Przedmiotem umowy o wzajemnej współpracy w sezonie żużlowym 2023 (Region zyskał zaszczytne miano „Partnera Klubu”) jest m.in. możliwość zakupu karnetów przez związkowców Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” w specjalnej promocyjnej kwocie 240,00 zł brutto (cena regularna zaczyna się od 280,00 zł). Zakup karnetów w promocyjnej cenie jest możliwy wyłącznie za okazaniem aktualnej legitymacji i dowodu osobistego przez związkowca Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” w biurze klubu przy ul. Olsztyńskiej 123/127 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel.: 34 361-90-14. Każdemu członkowi przysługuje prawo zakupu wyłącznie jednego karnetu. W trakcie całego sezonu posiadacze karnetów zyskują gratis wejście na niektóre zawody żużlowe (szczegóły w LINKU).

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wybory delegatów na ZZD OZ NSZZ „Solidarność” na kadencję 2023-2028 została wyłączona

Wybory delegatów na ZZD OZ NSZZ „Solidarność” na kadencję 2023-2028


Zakładowa Komisja Wyborcza informuje członków NSZZ “Solidarność”, że w dniach od 17 stycznia do 3 lutego 2023 roku na stołówkach zakładowych zostaną przeprowadzone wybory w poszczególnych okręgach na delegatów Organizacji Zakładowej ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie na posiedzenie sprawozdawczo–wyborcze w kadencji 2023-2028 według następującego klucza wyborczego:
Okręg wyborczy nr 1 – 8 miejsc mandatowych
Okręg wyborczy nr 2 – 10 miejsc mandatowych
Okręg wyborczy nr 3 – 2 miejsca mandatowe
Okręg wyborczy nr 4 – 8 miejsc mandatowych
Okręg wyborczy nr 5 – 3 miejsca mandatowe.
Członkowie związku zawodowego głosujący w poszczególnych okręgach wyborczych dokonują zakreśleń na kartach do głosowania w liczbie nie większej niż liczba kandydatów, która przypada na poszczególny okręg wyborczy. Uwaga: Na karcie do głosowania stawiając znak “x” wskazujemy kandydata, na którego głosujemy. W przypadku nienakreślenia znaku „x” na karcie do głosowania głos jest także ważny!
Termin sprawozdawczo-wyborczego Zakładowego Zebrania Delegatów Organizacji Zakładowej ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie zostanie podany do wiadomości w odrębnym komunikacie, po zakończonych wyborach na delegatów.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Kulig dla członków NSZZ „Solidarność” została wyłączona

Kulig dla członków NSZZ „Solidarność”


Wszystkich zainteresowanych członków NSZZ „Solidarność”, którzy zadeklarowali chęć udziału w organizowanym kuligu w Bukowinie Tatrzańskiej informujemy, że termin kuligu ustalony został na dzień 11 lutego 2023 r. (sobota).
Planowany wyjazd o godz. 7.00 z parkingu przy ul. Rolniczej 33, przewidywany powrót w tym samym dniu najpóźniej ok. godz. 22.30. Jednocześnie prosimy potwierdzić swój udział oraz dokonać wpłaty w wysokości 150 zł, jaką ponosi uczestnik kuligu, w terminie do 3 lutego br.

Dział: Aktualności