Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pakiet dodatkowy ubezpieczenia medycznego została wyłączona

Pakiet dodatkowy ubezpieczenia medycznego


W związku z licznymi pytaniami pracowników dotyczącymi dodatkowego pakietu świadczeń medycznych, którym zostaną objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie, informujemy, że zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 20 stycznia 2015 roku, pakiet ten w całości będzie opłacany przez pracodawcę. Każdy pracownik zostanie zapoznany, w jakich placówkach i z jakich usług medycznych może w ramach tego pakietu skorzystać. Konkretne informacje będą dostępne po wynegocjowaniu przez pracodawcę jak najkorzystniejszych warunków i podpisania umowy z ubezpieczycielem.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy została wyłączona

Regulamin Pracy


W dniu 20 stycznia 2015 roku przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie podpisali wspólnie wypracowany i uzgodniony nowy Regulamin Pracy, który będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wykorzystywanie urlopów zaległych została wyłączona

Wykorzystywanie urlopów zaległych


Na spotkaniu w dniu 20 stycznia 2015 roku Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie wspólnie z Dyrekcję uzgodniła porozumienie dotyczące wykorzystywania przez pracowników zakładu TRW IRS i TRW SBS zaległych urlopów wypoczynkowych. W myśl zawartego porozumienia pracownicy posiadający urlopy zaległe, wykorzystują je w pierwszej kolejności, natomiast odbiór wypracowanych godzin nadliczbowych w dniach wolnych w obowiązującym okresie rozliczeniowym, następuje po wykorzystaniu przez pracownika całego urlopu zaległego.

Dział: Aktualności