Spotkanie z Dyrekcją


W dniu 16 lipca 2015 roku Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyło w planowanym spotkaniu z Dyrekcją TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie. Podczas spotkania omówiono sprawy bieżące i produkcyjne dla zakładu TRW IRS i TRW SBS. Niżej prezentujemy protokół ze spotkania

Protokół ze spotkania

Umieszczony w Aktualności

« »