Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Siła związku zawodowego została wyłączona

Siła związku zawodowego


W ostatnim okresie w zakładach TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie wśród pracowników pojawiają się pewne nastroje antyzwiązkowe i pomówienia o rzekomo słabej roli związku zawodowego w relacjach z pracodawcą.
Wszystkich pracowników, którzy rozpowszechniają nieprawdziwe i niesprawiedliwe informacje wobec działań związku zawodowego NSZZ “Solidarność’ w TRW Polska informujemy, że bardzo szybko zapomnieli lub nie chcą pamiętać, jak wyglądała ich sytuacja jako pracowników jeszcze kilka lat temu, co zostało już zrobione dla poprawy ich warunków pracy i płacy, i jak na bieżąco trwają rozmowy i negocjacje z pracodawcą, rozwiązywane są problemy pracownicze, tworzone są nowe regulaminy i porozumienia oraz negocjowany jest Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.
Komisja Zakładowa przypomina, że związek zawodowy tworzą tylko pracownicy zrzeszeni w organizacji związkowej, im większa liczebność pracowników zrzeszonych jako członkowie związku, tym organizacja związkowa posiada większą siłę w relacjach z pracodawcą. Dopóki każdy z pracowników zatrudnionych w TRW Polska tego nie zrozumie, będzie mógł obwiniać np. o małą podwyżkę, brak podpisanego ZUZP tylko wyłącznie siebie, a nie związek zawodowy. Postawa pracowników, którzy raz się zapisują, potem wypisują i znów wstępują w szeregi związku, nie przynosi żadnych korzyści dla osiągnięcia silnej pozycji organizacji związkowej. Pracownik wstępując w szeregi organizacji jest z nią na dobre i na złe, a swoją postawą buduje dobry wizerunek związkowca wśród innych pracowników.
Prawo obowiązujące w Polsce, mówi, że reprezentacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy. Związek zawodowy, który chce działać z sukcesami i być silny, musi posiadać wsparcie wśród jak najliczniejszej grupy pracowników, którzy są członkami związku. Jest to najbardziej skuteczny sposób na budowanie wpływowej organizacji związkowej wobec pracodawcy.
Silny związek zawodowy jest w stanie udzielać pracownikowi:
1) Pomocy silnej grupy w razie występowania problemów w pracy,
2) Ma większą możliwość wynegocjowania lepszych warunków pracy bądź podwyżki
3) Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy czy też niesprawiedliwego traktowania
4) Możliwości skorzystania z porad ekspertów działających w związku, także prawników.
W niedługiej przyszłości zakłady TRW Polska w Częstochowie zostaną przejęte przez nowego pracodawcę – ZF. Tylko silny związek zawodowy jest w stanie wynegocjować z nowym pracodawcą jak najkorzystniejsze warunki pracy i płacy dla pracowników. Stworzenie takiej szansy w rozmowach z nowym pracodawcą pomoże tylko jak największa liczebność pracowników zrzeszonych w związku zawodowym. Innej możliwości nie ma i nie będzie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Planowanie urlopu wypoczynkowego została wyłączona

Planowanie urlopu wypoczynkowego


W związku z licznymi pytaniami pracowników zatrudnionych w zakładzie TRW IRS dotyczącymi planowania urlopu wypoczynkowego w okresie letnim w miesiącach – czerwiec, lipiec, sierpień, informujemy, że zgodnie z zawartymi ustaleniami z Dyrekcją TRW IRS, każdy pracownik może planować urlop w/w okresie przedstawiając przełożonemu swój wniosek urlopowy do akceptacji.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pakiet opieki medycznej oraz czasowy system czterozmianowy w TRW IRS została wyłączona

Pakiet opieki medycznej oraz czasowy system czterozmianowy w TRW IRS


W dniu 19 lutego br. Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyło w spotkaniach z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas spotkań omówiono realizację planu wprowadzenia dla pracowników pakietu dodatkowej opieki medycznej typu standard w PZU Życie, opłacanego przez pracodawcę oraz planowane przez Dyrekcję TRW IRS uruchomienie pracy w systemie czterozmianowym dla pracowników zatrudnionych na dwóch liniach produkcyjnych w BU-3 na okres 2 miesięcy.
Prezydium przedstawiło Dyrekcji swoje stanowisko do planowanej zmiany systemu pracy, które zostanie przeanalizowane do końca lutego. Wprowadzenie zmiany systemu pracy dla pracowników zatrudnionych na w/w liniach produkcyjnych, po pozytywnym rozpatrzeniu propozycji związku zawodowego nastąpi z dniem 16 marca 2015 roku.
Wprowadzenie pakietu dodatkowej opieki medycznej nastąpi po przeprowadzonej przez PZU Życie akcji informacyjnej wśród pracowników. Pracownicy dokładnie zapoznają się, z jakich usług medycznych będą mogli skorzystać i na jakich warunkach. Dokładna data uruchomienia usługi dodatkowego pakietu medycznego będzie uzależniona od dalszych konsultacji ze stroną społeczną – Związku Zawodowego i Rady Pracowników oraz wypracowania porozumienia, na jakich zasadach będzie mógł pracownik z niego skorzystać.

Dział: Aktualności