Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF Passive Safety Systems została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF Passive Safety Systems


W dniu 5 września 2023 r. o godz. 9.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją ZF Passive Safety Systems Poland Oddział w Częstochowie. Przedmiotem spotkania było przedstawienie stronie społecznej i omówienie przez Pracodawcę m.in. obecnej sytuacji biznesowej, stanu zatrudnienia, planów produkcyjnych oraz planowanych od dnia 1 stycznia 2024 r. zmian w warunkach wynagradzania pracowników w spółce ZF Passive Safety Systems Poland.
Pracodawca podkreślił, że w dalszym ciągu sytuacja w branży motoryzacyjnej jest niestabilna, co rzutuje na brak możliwości planowania produkcji bez jakichkolwiek zmian w harmonogramach czasu pracy oraz świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. Związane jest to m.in. z planowanymi przestojami niektórych koncernów samochodowych oraz niewywiązywaniem się dostawców w dostarczaniu w terminie odpowiednich komponentów niezbędnych do zrealizowania zaplanowanej przez nasze zakłady produkcji.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Oferty zniżkowe dla członków NSZZ „Solidarność” została wyłączona

Oferty zniżkowe dla członków NSZZ „Solidarność”


Wszystkich członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie informujemy, że w okresie wakacyjnym do nabycia są dla posiadaczy legitymacji elektronicznych NSZZ „Solidarność” ulgowe bilety wstępu do Parku Rozrywki Zatorland w Zatorze, Twinpigs Amerykańskiego Parku Rozrywki w Żorach oraz Dream Parku Rodzinnego Parku Rozrywki i Edukacji w Ochabach Wielkich.
Zapotrzebowanie na bilety należy złożyć do Działu Rozwoju Związku Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”, tel.: 607 19 32 44. Ważne: członek NSZZ „Solidarność” musi posiadać ważną legitymację elektroniczną. Więcej informacji o zniżkach i innych rabatach dla członków NSZZ „Solidarność” dostępnych jest na stronie Regionu: www.solidarnoscczestochowa.pl.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS


W dniu 19 lipca 2023 r. o godz. 10.00 odbyło się zaplanowane spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z Dyrektorem Operacyjnym i Dyrektorem HR Zakładu IRS ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie. Tematem spotkania było omówienie bieżących planów produkcyjnych, organizacji pracy oraz stanu zatrudnienia pracowników w Zakładzie IRS.
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” przedstawili Dyrektorowi Operacyjnemu wiele uwag i spostrzeżeń otrzymywanych od pracowników, dotyczących braku rotacji wśród pracowników, którzy od kilku lat nie mogą świadczyć pracy na nocnej zmianie oraz brakiem rotacji pomiędzy stanowiskami na liniach produkcyjnych pracowników, którzy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Zdaniem NSZZ „Solidarność” pracownicy ci winni być jak najczęściej rotowani, mając na uwadze ergonomię, by nie narażać tych pracowników na dalsze dolegliwości związane z ich stanem zdrowia.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności