Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 20 lutego 2023 r. odbyło się zaplanowane spotkanie Dyrekcji Zakładu SBS z przedstawicielami związków zawodowych działających w ZF ASP w Częstochowie. Tematem spotkania było przestawienie i omówienie przez Pracodawcę bieżących spraw dotyczących zakładu pasów bezpieczeństwa, w tym m.in. planów produkcyjnych i wprowadzonych zmian dotyczących organizacji pracy.
Pracodawca poinformował stronę związkową, że od dnia 1 marca br. zostanie uruchomiony system pracy 4-zmianowy na jednej linii produkcyjnej 11140 APR-1 w BU-2, maksymalnie na okres 4 miesięcy. Wprowadzenie tej zamiany wynika z przewidywanych zamówień na ten okres przez klienta, co powoduje, że system pracy 3-zmianowy nie pozwala na realizację zakładanej produkcji. Ponadto w tym okresie na jeden tydzień zostanie wyłączona z produkcji ta linia z uwagi na jej modernizację i wprowadzenie modyfikacji maszyn do wdrożenia nowego projektu dla Mercedesa, który ma być realizowany od lipca br. Według Dyrekcji SBS praca w systemie 4-zmianowym ma dotyczyć około 36 pracowników, którzy zgodnie z podpisanym z NSZZ „Solidarność” w dniu 17 grudnia 2021 r. aneksem do Regulaminu Wynagradzania, otrzymają do wynagrodzenia dodatek w wysokości 120 zł brutto za pracę w każdą sobotę i każdą niedzielę oznaczoną jako dzień pracujący w tym systemie. Ponadto Dyrekcja zapewniła stronę związkową, że w niektórych tygodniach pracy pracownicy mogą być delegowani z tej linii produkcyjnej na inne linie produkcyjne. Taka rotacja może występować z uwagi na fakt, że wykonana produkcja w tygodniu w systemie 4-zmianowym może być trochę większa od zakładanej. Jednocześnie poinformowano, że dni świąteczne Wielkanocy będą dla tej grupy pracowników dniami wolnymi od świadczenia pracy.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej ZF została wyłączona

Posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej ZF


W dniach 15-16 lutego 2023 r. w posiedzeniu nowo wybranego Forum ERZ uczestniczyli członkowie: Oliver Moll (przewodniczący, członek rady nadzorczej ZF), Erdal Tahta (zastępca przewodniczącego, członek rady nadzorczej FZ), Arkadiusz Hamara (NSZZ „Solidarność”, Częstochowa IRS), Tomasz Martowicz (NSZZ „Solidarność”, Wrocław CVS), Dariusz Zygmański (MOZ, Wrocław CVS) oraz inni delegaci z krajów takich jak Niemcy, Słowacja, Czechy, Hiszpania, Portugalia, Francja, Rumunia, Austria, Belgia, Holandia.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel IG-Metal Holger Rosser i Georg Leutert – reprezentujący industryAll. Stronę Pracodawcy reprezentowali: Dyrektor Generalny (CEO) ZF dr Holger Klein, członek rady nadzorczej reprezentujący CVS Joachim Holzner, dyrektor generalny HR w ZF Sabine Jaskula, dyrektor dywizji A Christophe Marant, dyrektor dywizji C dr Peter Holdmann, dyrektor HR Caroline Hefner, EMEA HR Maike Schiller, HR dla Niemiec Frank Iver, pan Loffler, pan Roll oraz krajowi managerowie HR, w tym Maximilian Grotzinger, manager HR krajowy dla Polski.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wysokość wypłaty nagrody rocznej została wyłączona

Wysokość wypłaty nagrody rocznej


W dniu 15 lutego 2023 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland zwróciła się z pismem do Dyrekcji IRS i SBS ZF ASP w Częstochowie z żądaniem bezzwłocznej realizacji obowiązującego zapisu pkt. 5 porozumienia podwyżkowego z dnia 26.10.2022 r. dotyczącego wypłaty pracownikom nagrody rocznej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto w terminie do dnia 20 lutego br. Treść pisma: LINK>>>.

Dział: Aktualności