Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok została wyłączona

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Kondolencje została wyłączona

Kondolencje


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 17 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 odbyło się w formie zdalnej spotkanie Dyrekcji Zakładu IRS i SBS ZF ASP w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Tematem spotkania było omówienie absencji chorobowej związanej z porozumieniem podwyżkowym na 2022 rok, planów produkcyjnych na okres międzyświąteczny oraz sprawy bieżące.
Na wstępie Dyrekcja IRS przedstawiła plany produkcyjne w okresie świątecznym. W zakładzie poduszek powietrznych nie jest planowana produkcja w dniach od 27 do 31 grudnia br. Z każdym dniem następnego tygodnia zapotrzebowanie na pracę będzie coraz mniejsze. W dniu 20 grudnia zapotrzebowanie na pracę będzie dla 750 pracowników, w dniu 21 grudnia dla 650, w dniu 22 grudnia dla 500, a w dniu 23 grudnia dla 60 osób. W przerwie świąteczno-noworocznej pracownicy, którzy nie mają wystarczającej ilości urlopu wypoczynkowego, który wykorzystali, głównie stosując się do apeli Pracodawcy, otrzymają wynagrodzenie postojowe.
Obecnie na niektórych liniach pracownicy wykonują dodatkowe czynności, takie jak podnoszenie czystości, porządkowanie komponentów czy inwentaryzacje. Produkcja wznowiona będzie z dniem 3 stycznia i niestety w I tygodniu przewidywana jest praca w dniu 7 stycznia i nie można odstąpić od wykonania produkcji w tym dniu, co w rezultacie nie pozwala na zastąpienie go dniem wolnym za dzień 1 stycznia. Około 45 pracowników zatrudnionych obecnie na hali GST będzie świadczyć pracę do końca stycznia, a w lutym około 20 pracowników. Na chwilę obecną wynajem hali został podpisany na 2 miesiące z możliwością jej przedłużenia.
Z dniem 3 stycznia na okres 3 miesięcy zostaje oddelegowanych z zakładu IRS do świadczenia pracy w SBS 61 pracowników. Liczba pracowników i okres oddelegowania może ulec zwiększeniu, w zależności od zapotrzebowania i realizacji planów produkcyjnych na obu zakładach. Pracownicy IRS są delegowani do pracy i nie mogą być później zatrudnieni na etatach SBS. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności