Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 17-18 CZERWCA 2023: Wycieczka w Bieszczady została wyłączona

17-18 CZERWCA 2023: Wycieczka w Bieszczady


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje, że została już zamknięta lista chętnych do udziału w wycieczce organizowanej dla członków NSZZ „Solidarność” w dniach 17-18 czerwca 2023 r. w Bieszczady.
Jednocześnie informujemy osoby jeszcze zainteresowane udziałem w wycieczce, że mogą zapisywać się na listę rezerwową. Przypominamy, że w wycieczce mogą wziąć udział tylko członkowie NSZZ „Solidarność”. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania DZIEŃ KOBIET: Upominki dla Pań została wyłączona

DZIEŃ KOBIET: Upominki dla Pań


Jak co roku z okazji zbliżającego się Święta Kobiet Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zaprasza serdecznie wszystkie Panie należące do Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland od dnia 27 lutego 2023 r. do biura Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” (pok. 300 G w budynku przy ul. Rolniczej 33) po odbiór słodkiego upominku.
Jednocześnie informujemy, że upominki będzie można odebrać również na stołówkach zakładowych. Ze względu na termin ważności upominki wydawane będą do 31 maja br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pismo dotyczące wprowadzenia dodatkowych rozwiązań płacowych została wyłączona

Pismo dotyczące wprowadzenia dodatkowych rozwiązań płacowych


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS w ZF ASP w Częstochowie, że treść otrzymanego w dniu 20 lutego 2023 r. pisma, w którym zostały zawarte wyjaśnienia Pracodawcy dotyczące wypłaty dla pracowników nagrody rocznej w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego, zostanie przesłana do Biura Prawnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z prośbą o przeanalizowanie zapisu porozumienia w tej sprawie i wydania opinii prawnej w celu podjęcia ewentualnych dalszych czynności prawnych wobec Pracodawcy.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 20 lutego br. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zwróciła się z pismem do Pracodawcy o podjęcie natychmiastowych rozmów w celu wypracowania i uzgodnienia rozwiązań dotyczących wprowadzenia dodatku dla pracowników za świadczenie pracy w systemie 2-zmianowym, wypłacania w zadowalającej wysokości miesięcznej premii produkcyjnej oraz wprowadzenia dodatku w wysokości 150 zł brutto za każdą przepracowaną sobotę i każdą przepracowaną niedzielę w systemie 4-zmianowym.
O efektach rozmów będziemy powiadamiać w odrębnych komunikatach. W załączeniu treść pisma przesłanego do Pracodawcy: LINK>>>.

Dział: Aktualności