Spotkanie informacyjne dotyczące wydzielenia Dywizji R


W dniu 19 października 2023 r. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami Zarządu ZF Group: panią Carolin Hefner – Dyrektor HR Dyw. R i panem Oliverem Hellwig – VP Quality (od spraw jakości). W spotkaniu uczestniczyła także Dyrekcja Zakładu Poduszek Powietrznych i Zakładu Pasów Bezpieczeństwa w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa.
Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie przez panią Carolin Hefner i pana Olivera Hellwiga spraw związanych z wydzieleniem Dywizji R ze struktur ZF Group oraz planów z tym związanych wobec pracowników zatrudnionych w Dywizji R (Passive Safety Systems). Na wstępie spotkania przedstawiono stronie związkowej obecną sytuację ekonomiczną Dywizji R za pierwsze półrocze 2023 r. Według uzyskanych danych sprzedaż Dywizji R za pierwsze półrocze była większa o 6,8% (planowany był wzrost na poziomie 5,4%), co przełożyło się na osiągnięcie zysku o 1,4% większego niż zakładany oraz jest większy o 2% niż osiągnęła cała ZF Group, która zrzesza 7 Dywizji. Niestety obecnie płynność finansowa całej grupy ZF jest nie najlepsza. W związku z tym w całej grupie ZF podejmowane są działania oszczędnościowe, również w celu zmniejszenia długu spowodowanego wcześniejszymi zakupami m.in. TRW i WABCO, które w sumie kosztowały koncern ZF 20 miliardów USD.  Ograniczono podróże służbowe, zatrudnianie pracowników z zewnątrz, zewnętrzne szkolenia oraz organizowanie targów i innych wydarzeń dla pracowników.Globalna sytuacja branży motoryzacyjnej jest obecnie nienajlepsza, wpływ na to ma szereg czynników, m.in. strajk generalny pracowników w USA (trzech koncernów samochodowych), a także przestoje w produkcji i niestabilne łańcuchy dostaw komponentów. Zarząd ZF Group będzie dalej wdrażał plany oszczędnościowe. W najlepszej sytuacji ekonomicznej obecnie jest Dywizja R i Dywizja B.
Patrząc w przyszłość, sytuacja Dywizji R jest obiecująca. Według Zarządu są rozpatrywane trzy warianty związane z wydzieleniem Dyw. R. Pierwsza to znalezienie inwestora strategicznego (ma najmniejsze szanse na zrealizowanie). Druga wersja to pozyskanie funduszy inwestycyjnych, które pozwolą na dalszy rozwój zakładów Dyw. R oraz trzecia wersja – wejście na giełdę. Druga i trzecia wersja razem są najbardziej prawdopodobnym scenariuszem i te wersje mają największe szanse dla Dyw. R.
Zakończenie całego procesu wydzielenia Dyw. R ze struktur ZF Group przewidywane jest do końca 2024 r. Na dzień dzisiejszy nie jest podjęta żadna decyzja dotycząca wyboru jednego z trzech przedstawionych wariantów, które brane są pod uwagę. Według zapewnień pani Carolin Hefner Zarząd Dyw. R przy wyborze wariantu wydzielenia Dywizji R będzie brał pod uwagę wszystkie za i przeciw w trosce o dobro pracowników. O wszystkich podjętych decyzjach w tej sprawie pracownicy będą informowani na bieżąco.
Obecnie w Dywizji R we wszystkich lokalizacjach zatrudnionych jest około 35 700 etatowych pracowników i około 7 000 pracowników APT. Wkrótce zostanie uruchomiony proces wydzielenia Dyw. R w Chinach, a następnie w innych krajach. Zakłady IRS i SBS w Częstochowie zostały wydzielone jako pierwsze. Zostaną także przedstawione oferty pracy do objęcia funkcji centralnych w Zarządzie Dywizji R.
Na zakończenie spotkania NSZZ „Solidarność” przedstawiła pani Carolin Hefner oczekiwania pracowników co do podwyżek wynagrodzeń, na podstawie danych o inflacji, wysokich kosztach utrzymania i ogólnie drożyzną panującą obecnie w Polsce. NSZZ „Solidarność” poinformowała także, że planowane są spotkania z Dyrekcją dotyczące wypracowania rozwiązań zmierzających do poprawy wydajności i jakości – tak, aby wysokości miesięcznych premii produkcyjnych były wyższe od dotychczasowych oraz trzeba jak najszybciej uregulować sprawy związane z regulaminami, które Pracodawca wprowadził sam, bez uzgodnienia ze stroną społeczną. W tych sprawach NSZZ „Solidarność” ma zaplanowane spotkania z Dyrekcją w dniu 23 i 27 października br.

Umieszczony w Aktualności

« »