Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 23 października 2023 r. o godz. 13.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją Zakładu Pasów Bezpieczeństwa w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa.
Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie przez Dyrekcję obecnej organizacji pracy, stanu zatrudnienia, planów produkcyjnych oraz podejmowanych działań mających na celu poprawę wydajności, zmniejszenie ilości reklamacji, które to wskaźniki obowiązują przy naliczaniu miesięcznej premii produkcyjnej. Niestety, podejmowane przez Dyrekcję działania takie jak m.in. rozmowy na spotkaniach z Osobami Zaufania oraz z samymi pracownikami jak na razie nie przynoszą spodziewanych efektów wzrostu wydajności. Nieprawdą jest stwierdzenie, że duża ilość reklamacji spowodowana jest złą organizacją pracy (praca w godzinach nadliczbowych i w systemie 12-godzinnym), dużą rotacją nowo rekrutowanych pracowników. Powoli pracownicy sami odchodzą od pracy w systemie 12-godzinnym, jednocześnie świadczenie pracy w takim systemie jest zdaniem Pracodawcy uciążliwe. Jednak obecne plany produkcyjne są wysokie i aby zrealizować produkcję potrzebne jest świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych. Około 4-5% stanu załogi taką pracę świadczy dobrowolnie. Prawdopodobnie obecnie w planach jest realizacja produkcji w ostatnim 52. tygodniu tego roku na II zmianach.Jeśli chodzi o spowodowana dużą ilość reklamacji to Dyrekcja stwierdziła, że około 50% reklamacji, które wystąpiły we wrześniu spowodowane były przez doświadczonych, długoletnich etatowych pracowników ZF Passive Safety Systems Poland. Ponadto zdaniem Dyrekcji brak oceny i absencji pracownika, które byłyby uwzględniane przy przyznaniu wysokości podwyżek przy podpisanym porozumieniu podwyżkowym w dniu 26.10.2022 r. spowodowało w tym roku brak odpowiedniej motywacji i zaangażowania. Według Dyrekcji w długoletniej historii istnienia zakładu SBS jeszcze nie było tak wysokiej absencji chorobowej, jaka obecnie panuje w 2023 r.
Dyrekcja zapewniła stronę związkową, że na bieżąco analizuje zgłaszane problemy i dokłada wszelkich starań, aby wdrażać różne rozwiązania w celu podniesienia wskaźników wydajności oraz jakościowych. W tym celu powoli na liniach produkcyjnych pracownicy produkcji będą stopniowo przyuczać się na stanowiskach kontrolnych, by wyeliminować braki osób kontrolujących, które powodują brak planowania produkcji na liniach produkcyjnych w przypadku absencji osób kontrolujących. Takie rozwiązania są i dobrze się sprawdzają w Zakładzie Poduszek Powietrznych.
Naliczanie wskaźników jakościowych związanych z ilością reklamacji odbywa się nie tylko miesięczne, lecz także narastająco w całym roku. Wystarczy, że w jednym miesiącu lub w dwóch miesiącach będzie duża ilość reklamacji jakościowych i to przekłada się na niższą wysokość miesięcznej premii produkcyjnej nie tylko w tych miesiącach, ale skutkuje w całym roku.
Zdaniem NSZZ “Solidarność” w opublikowanym liście Dyrekcji Zakładu Pasów Bezpieczeństwa za miesiąc wrzesień 2023 r. wykazana ilość reklamacji we wrześniu br. jest katastrofalna i należy dołożyć wszelkich starań przez kierownictwo oraz Dyrekcję, by nie było takich zdarzeń. Tak nadmierna ilość reklamacji może w przyszłości spowodować nie tylko mniejsze wysokości premii produkcyjnych, ale także utratę klienta, a co za tym idzie zmniejszenie zamówień i utratę miejsc pracy.
Ponadto z informacji otrzymywanych od pracowników wynika, że tak niska wydajność oraz jakość produktów związana jest z wprowadzonymi zmianami w organizacji pracy poprzez zwiększenie ilości pracowników nieetatowych (APT i obcokrajowców), co w rzeczywistości przekłada się na mniejsze ich zaangażowanie na liniach produkcyjnych i brak dyscypliny pracy. Zauważają to nasi pracownicy, którzy widząc taki stan rzeczy, nie chcą, aby pracownicy ci byli lepiej traktowani i wkładali mniejszy wysiłek w wykonywanie swoich obowiązków pracowniczych. Pracodawca nie może potwierdzić istnienia takich sytuacji, wszyscy pracownicy są traktowani jednakowo i nie ma zgody na jakiekolwiek naruszanie dyscypliny pracy, kierownictwo będzie stanowczo reagować na tego typu zdarzenia.

Umieszczony w Aktualności

« »