Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Koszulki związkowe została wyłączona

Koszulki związkowe


Wszyscy członkowie Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie, którzy chcą nabyć koszulkę związkową proszeni są o zapisy w Biurze Komisji Zakładowej lub na stołówkach zakładowych. Zapisy będą prowadzone do dnia 31 marca 2015 roku.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pakiet dodatkowy ubezpieczenia medycznego została wyłączona

Pakiet dodatkowy ubezpieczenia medycznego


W związku z licznymi pytaniami pracowników dotyczącymi dodatkowego pakietu świadczeń medycznych, którym zostaną objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie, informujemy, że zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 20 stycznia 2015 roku, pakiet ten w całości będzie opłacany przez pracodawcę. Każdy pracownik zostanie zapoznany, w jakich placówkach i z jakich usług medycznych może w ramach tego pakietu skorzystać. Konkretne informacje będą dostępne po wynegocjowaniu przez pracodawcę jak najkorzystniejszych warunków i podpisania umowy z ubezpieczycielem.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy została wyłączona

Regulamin Pracy


W dniu 20 stycznia 2015 roku przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie podpisali wspólnie wypracowany i uzgodniony nowy Regulamin Pracy, który będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Dział: Aktualności