Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej została wyłączona

Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej


Komisja Zakładowa informuje, iż zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z dniem dzisiejszym,
tj. 30 kwietnia, została zamknięta lista członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność”
w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, którzy zadeklarowali chęć udziału w wycieczce organizowanej w dniach 28-29 maja do Kotliny Kłodzkiej i Zamku Książ oraz dokonali wpłaty kwoty 200 złotych. Członkowie Związku, którzy nie dokonali wpłaty w wyznaczonym terminie,
nie zostali ujęci na liście uczestników wycieczki.
Ze względu na niskie temperatury wewnątrz zwiedzanych obiektów (7° C) prosimy wszystkich uczestników wycieczki o zabranie odpowiedniego, ciepłego ubioru.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wykorzystanie środków z ZFŚS została wyłączona

Wykorzystanie środków z ZFŚS


Komisja Zakładowa informuje, że w dniu 4 maja b.r. odbędzie się zebranie Komisji ZFŚŚ z Dyrektorem HR, na którym zostaną przedstawione nowe możliwości wykorzystania przez pracowników środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. O uzgodnionych nowych działaniach w powyższej sprawie powiadomimy w odrębnym komunikacie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Aneks do Regulaminu Wynagradzania została wyłączona

Aneks do Regulaminu Wynagradzania


W dniu 26 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. W trakcie spotkania omówiono i uzgodniono nowe regulacje płacowe oraz zasady przyznawania podwyżek dla pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które będą obowiązywały już przy najbliższym procesie podwyżkowym. W najbliższym czasie zostanie podpisany uzgodniony Aneks do Regulaminu Wynagradzania w powyższej sprawie.

Dział: Aktualności