Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe (cd.) została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe (cd.)


W dniu 26 stycznia br. odbyło się kolejne zaplanowane spotkanie Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z Zespołem Negocjacyjnym Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, dotyczące wypracowania i uzgodnienia podwyżek wynagrodzeń.
Podczas spotkania Dyrekcja podtrzymała swoje stanowisko wzrostu wynagrodzeń o 3,12 %, tj. 80 złotych brutto do stawki zasadniczej pracownika produkcji. Jednocześnie wraz z proponowanym wzrostem wynagrodzenia z dniem 1 lutego 2017 roku Dyrekcja widzi możliwość wprowadzenia w zakładach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, nowych zasad wynagradzania za godziny nadliczbowe przepracowane w wyznaczone święta kościelne i państwowe oraz wypłatę nagród jubileuszowych w uzgodnionej wysokości. Propozycję Komisji Zakładowej – wprowadzenia dodatku stażowego – Dyrekcja stanowczo odrzuca i nie widzi możliwości ich wprowadzenia.
Komisja Zakładowa jeszcze raz odrzuciła proponowany przez Dyrekcję wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Zaproponowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń jest nie do zaakceptowania i jest niewspółmierny do oczekiwań załogi zakładów ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Następne spotkanie zaplanowano na dzień 6 lutego 2017 r. o godz. 14.30.
W przypadku braku podpisania porozumienia dotyczącego podwyżki wynagrodzeń Komisja Zakładowa na podstawie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 236 art. 1) w związku z brakiem realizacji żądań wejdzie z dniem 6 lutego 2017 roku z Zarządem TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w spór zbiorowy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe


W dniu 23 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z Zespołem Negocjacyjnym Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, dotyczące uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń, który od dnia 1 lutego 2017 r. będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Podczas spotkania Dyrekcja zaproponowała wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 3,12 %, tj. 80 złotych brutto do stawki zasadniczej pracownika produkcji.
Komisja Zakładowa odrzuciła proponowany przez Dyrekcję wskaźnik wzrostu wynagrodzenia. Zaproponowany wskaźnik wzrostu wynagrodzenia jest nie do zaakceptowania i jest niewspółmierny do oczekiwań załogi zakładów ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Następne spotkanie negocjacyjne zaplanowano na dzień 26 stycznia 2017 r. o godz. 10.30.
Tutaj przedstawiamy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” została wyłączona

Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”


W dniu 9 stycznia br. w Gdańsku obyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”, podczas którego przyjęto stanowisko  w sprawie  obecnej sytuacji w kraju.
Tutaj przedstawiamy tekst przyjętego stanowiska: link.

Dział: Aktualności