Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wycieczka turystyczna została wyłączona

Wycieczka turystyczna


Wszystkich członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” deklarujących chęć udziału w organizowanej w dniach 27/28 czerwca 2015 roku wycieczce turystycznej do Kotliny Kłodzkiej, Nachodu oraz Skalnego Miasta informujemy, że do dnia 15 maja b.r. należy wpłacić w biurze Komisji Zakładowej pok. 300G kwotę 200 złotych jako całkowity koszt, który pokrywa każdy z uczestników wycieczki. Wycieczka jest organizowana tylko dla członków związku zawodowego, którzy przynależą do Organizacji Związkowej minimum 6 miesięcy. W pierwszej kolejności jadą związkowcy, którzy jeszcze nie brali udziału we wcześniejszych wycieczkach.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rozmowy z Dyrekcją została wyłączona

Rozmowy z Dyrekcją


W dniu dzisiejszym (23 kwietnia) Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie uczestniczyło w planowanym spotkaniu z Dyrekcją HR mającym na celu omówienie przesłanych przez Komisję Zakładową projektów dotyczących:
– planowania urlopów przez pracowników,
– zasad przyznawania nagród jubileuszowych,
-zasad stosowania czterozmianowej formy organizacji czasu pracy,
-zasad przyznawania jednorazowych odpraw emerytalno-rentowych.
Poniżej prezentujemy protokół ze spotkania: Protokół_2015-04-23.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych została wyłączona

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


W dniu 10 kwietnia 2015 roku został podpisany przez Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcję TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z nowymi wskaźnikami świadczeń
oraz wzorem wniosku.

Nowy Regulamin ZFŚS będzie obowiązywał wszystkich pracowników zatrudnionych
w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Tekst Regulaminu wraz z załącznikami: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział: Aktualności