Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Dwa spotkania z Dyrekcją ZF TRW została wyłączona

Dwa spotkania z Dyrekcją ZF TRW


W dniach 7 i 8 grudnia br. odbyły się zaplanowane dwie tury spotkań Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące wypracowania i ujednolicenia wskazówek dotyczących 5 kryteriów obowiązujących przy ocenie pracownika w obowiązującym Regulaminie Wynagradzania.
Uzgodnione w dniu 8 grudnia br. wskazówki wraz z ich analizą oraz uzgodnione zapisy pozwalające pracownikowi zapoznać się z nimi wraz ze swoją oceną przed wprowadzeniem podwyżek będą obowiązywać dla wszystkich pracowników produkcji zatrudnionych w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. W związku z wprowadzeniem nowych zapisów obowiązujących przy ocenie pracownika produkcji, w najbliższym czasie pracownicy działu HR przeprowadzą szkolenie liderów w zakładzie pasów bezpieczeństwa, a następnie w zakładzie poduszek powietrznych. Wszystkie obowiązujące kryteria i uzgodnione wskazówki dotyczące oceny pracownika produkcji będą dostępne za pośrednictwem telebimów na stołówkach zakładowych. W przypadku, gdy pracownik nie zgadza się ze swoją oceną, zobowiązany jest do złożenia osobiście odwołania do swojego kierownika lub Dyrektora Operacyjnego danego zakładu. Tutaj publikujemy protokół ze spotkań .

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Okres rozliczeniowy listopad-grudzień 2017 r. została wyłączona

Okres rozliczeniowy listopad-grudzień 2017 r.


Prezydium Komisji Zakładowej oraz Dyrekcja uzgodniły następujące warunki związane ze zmianą okresu rozliczeniowego w miesiącu listopadzie i grudniu br.:
a) wszystkie wypracowane przez pracowników produkcji i działu wsparcia godziny nadliczbowe w miesiącu listopadzie zostaną naliczone i wypłacone pracownikom wraz z ich wynagrodzeniem za miesiąc listopad br.
b) do odbioru wypracowanych godzin nadliczbowych w miesiącu listopadzie br. do końca okresu rozliczeniowego w miesiącu grudniu br. uprawnieni są wszyscy pracownicy, którzy dobrowolnie wcześniej zgłoszą ten fakt swojemu przełożonemu.
W zakładzie poduszek powietrznych za święto przypadające w dniu 11 listopada br. dniem wolnym jest dzień 29 grudnia br. Zmiana harmonogramu spowodowana jest także otrzymaniem dnia wolnego za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r. w dniu 2 stycznia 2018 r. Oznacza to, że zakład poduszek powietrznych rozpoczyna pracę w Nowym Roku z dniem 3 stycznia.
Na dzień dzisiejszy w zakładzie poduszek powietrznych przewidywana jest praca do dnia 22 grudnia br. włącznie na 2 liniach produkcyjnych w BU-1, na 8 w BU-2, na 13 w BU-3, na 3 w BU-4, na jednej w BU-6 i na 4 w BU-9. Plany te mogą jednak zostać zweryfikowane z uwagi na ciągle zachodzące zmiany w zamówieniach.
W zakładzie pasów bezpieczeństwa dniem do odbioru za święto przypadające w dniu 11 listopada jest dzień 27 grudnia br. Pracownicy w zakładzie pasów bezpieczeństwa otrzymają również dzień wolny w dniu 2 stycznia 2018 r. za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r. Zakład pasów rozpoczyna pracę w Nowym Roku także w dniu 3 stycznia.
W związku z uzgodnionymi zmianami harmonogramu pracy na koniec roku pracownikom będzie przysługiwać do wykorzystania w przerwie świąteczno-noworocznej 5 dni urlopu wypoczynkowego. Na niektórych liniach produkcyjnych w zależności od zamówień klientów będą występować różnice w ilości wykorzystania urlopu wypoczynkowego na koniec roku.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje w sprawie procesu podwyżkowego została wyłączona

Negocjacje w sprawie procesu podwyżkowego


W dniu 30 listopada br. odbyła się następna tura rozmów przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotycząca uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach ZF TRW w Częstochowie, który będzie obowiązywać od 1 lutego 2018 r.
Dyrekcja na dzień dzisiejszy podtrzymuje wcześniejszą propozycję wzrostu budżetu wynagrodzeń dla pracowników produkcji o kwotę bazową w wysokości 150 zł brutto do stawki zasadniczej deklarując jednocześnie, że rozpatrzone zostaną niektóre propozycje Komisji Zakładowej. Strony nie doszły do porozumienia i nie zostało podpisane żadne porozumienie podwyżkowe. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” oczekuje znacznie wyższych podwyżek dla pracowników i odrzuciła proponowany na dzień dzisiejszy przez Dyrekcję wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, zaznaczając jednocześnie, że w przypadku niespełnienia żądań i podpisania porozumienia podwyżkowego do dnia 15 stycznia 2018 roku wejdzie w spór zbiorowy z pracodawcą.
Następne spotkanie zaplanowano na 15 grudnia br. Tutaj publikujemy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności