Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Analiza absencji chorobowej została wyłączona

Analiza absencji chorobowej


Zaplanowane na dzień 15 września b.r. spotkanie członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie z Dyrekcją, dotyczące skierowanego do pracowników naszych zakładów ogłoszenia w sprawie analizy absencji chorobowej, na prośbę Dyrekcji zostało przeniesione na dzień 6 października b.r. O rezultatach z przeprowadzonych rozmów i ustaleniach w niniejszej sprawie, powiadomimy odrębnym komunikatem.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 19-20 WRZEŚNIA: Pielgrzymka Ludzi Pracy została wyłączona

19-20 WRZEŚNIA: Pielgrzymka Ludzi Pracy


plp_2015_plakat

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Analiza absencji chorobowej (cd.) została wyłączona

Analiza absencji chorobowej (cd.)


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie przedstawiła Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie swoje stanowisko w sprawie proponowanego ogłoszenia skierowanego do pracowników naszych zakładów dotyczącego analizy absencji chorobowej. Pomimo negatywnej opinii Związku Dyrekcja 1 września br. wystosowała komunikat dotyczący sposobu prowadzenia analizy absencji chorobowej pracowników.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” ponownie w dniu dzisiejszym (8.09) przedstawiła Dyrekcji swoje negatywne stanowisko w niniejszej sprawie z żądaniem zaprzestania przez pracodawcę stosowania wobec pracowników kryteriów sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
Zobacz stanowisko Komisji Zakładowej.

Dział: Aktualności