Wybory do władz Związku na kadencję 2018-2022


Komisja Wyborcza Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie ustaliła kalendarz wyborczy dotyczący wyborów na kadencję 2018-2022.
W dniach od 02.01 do 12.01.2018 roku w siedzibie Komisji Zakładowej (pok. 300G) można składać zgłoszenia członków Związku na delegatów w poszczególnych okręgach wyborczych. Wybory w okręgach wyborczych zostaną przeprowadzone w dniach 15.01-02.02.2018 roku.
Komisja Wyborcza ustaliła następujące okręgi wyborcze:
Okręg wyborczy nr 1 – BU-1
Okręg wyborczy nr 2 – BU-2
Okręg wyborczy nr 3 – BU-3
Okręg wyborczy nr 4 – BU-4, lasery
Okręg wyborczy nr 5 – BU-6
Okręg wyborczy nr 6 – (DUR, magazyn)
Okręg wyborczy nr 7 – (inni pracownicy i emeryci)
Okręg wyborczy nr 8 – (ZF TRW IRS hala GST ul. Legionów)
Okręg wyborczy nr 9 – (ZF TRW SBS ul. Legionów).
Ponadto został ustalony klucz wyborczy regulujący liczbę delegatów przypadających na poszczególne okręgi wyborcze. Na każde rozpoczęte 30 członków związku zawodowego zatrudnionych w poszczególnych okręgach wyborczych przypada jeden mandat delegata na Zakładowe Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Termin Zakładowego Zebrania Delegatów zostanie ustalony po wyborach delegatów i zostanie podany przez Komisję Wyborczą w odrębnym komunikacie.

Umieszczony w Aktualności

« »