Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Analiza absencji chorobowej (cd.) została wyłączona

Analiza absencji chorobowej (cd.)


6 października 2015 r. Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyło
w planowanym spotkaniu z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Tematem spotkania była analiza i omówienie skierowanego w dniu 1 września br. komunikatu Dyrekcji do pracowników, o zasadach wprowadzenia analiz absencji chorobowych oraz ich skutków. Związkowcy przedstawili już wcześniej swoje negatywne stanowisko co do treści komunikatu i nie wyrazili zgody na takie działania ze strony Dyrekcji w stosunku do pracowników naszych zakładów.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” na spotkaniu ponownie przedstawiła swoje negatywne stanowisko w niniejszej sprawie z żądaniem zaprzestania przez pracodawcę stosowania wobec pracowników takich kryteriów. Uzgodniono, że treść komunikatu skierowanego dla pracowników dotyczącego prowadzenia analizy absencji będzie w przyszłości konsultowana, co do działań Dyrekcji, a przekaz ogłoszonego komunikatu ma być skierowany do grupy pracowników, nadużywających zwolnień lekarskich. Dyrekcja zachęca pracowników, którzy w związku z istniejącymi schorzeniami mają planowane zabiegi, operacje oraz inne długotrwałe nieobecności chorobowe o informowanie o tym swoich przełożonych, by wyeliminować ewentualne nieporozumienia ze względu na liczbę i długotrwałość ewentualnych zwolnień lekarskich związanych z tymi schorzeniami oraz umożliwić lepsze planowanie zastępstw i procesu produkcji. W spotkaniu uczestniczyli również prawnicy, ze strony związku zawodowego oraz pracodawcy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Konferencja EKZZ w Brukseli została wyłączona

Konferencja EKZZ w Brukseli


W dniach 15-16 września 2015 r. odbyła się doroczna konferencja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych pod hasłem „20 lat Europejskich Rad Zakładowych: na rzecz większej demokracji w zakładach pracy”. W konferencji uczestniczyło 132 przedstawicieli Europejskich Rad Zakładowych różnych branż, z 20 krajów Europy. Polski Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” reprezentowali Włodzimierz Broda , Paweł Szpunar , Jakub Słomczyński oraz członek naszej Organizacji Związkowej kol. Arkadiusz Hamara.

Więcej informacji

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych została wyłączona

Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych


W dniu dzisiejszym Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” otrzymała wyczerpującą informację od Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w sprawie zgłaszanych przez pracowników zakładu TRW SB nieprawidłowości, poprzez wywieranie nacisków i zmuszania ich do wykorzystywania swoich urlopów wypoczynkowych w bieżącym roku. W niniejszej sprawie Komisja Zakładowa informuje, że planowanie urlopów jest procesem, w którym obie strony powinny wspólnie ustalić terminy uwzględniając zarówno potrzebę pracownika oraz możliwości pracodawcy. Jednocześnie pracownik nie ma obowiązku planowania urlopów na żądanie oraz przysługujących mu ustawowo dni jako opieka na dziecko.

Przedstawiamy apel Dyrekcji TRW SBS

Dział: Aktualności