Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Komunikat dot. nadmiernej absencji w TRW Polska została wyłączona

Komunikat dot. nadmiernej absencji w TRW Polska


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w związku ze zgłaszanym przez Dyrekcję problemami dotyczącymi dezorganizacji pracy wynikającej z nadmiernej absencji chorobowej pracowników, co powoduje konieczność zatrudniania pracowników tymczasowych, a w efekcie pogorszenie jakości i terminowości w realizacji zamówień, zwraca się do swoich członków i pracowników z informacją:
Korzystanie ze zwolnień chorobowych jest prawem i uprawnieniem pracownika. Z tego tytułu pracownik płaci comiesięczną składkę potrącaną z jego wynagrodzenia. Każdy pracownik może więc w przypadku choroby korzystać z ubezpieczenia chorobowego. Jednak uprawnienie takie nie może być nadużywane poprzez korzystanie ze zwolnień lekarskich w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem. Zarówno pracodawca jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mają prawo do kontroli pracownika w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Konsekwencje nieprawidłowego, niezgodnego z prawem wykorzystania zwolnienia lekarskiego stwierdzone przez pracodawcę i ZUS mogą być różnorakie, od obowiązku zwrotu zasiłku chorobowego do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Jednocześnie nie można zapominać, że pracodawca, nawet jeżeli pracownik prawidłowo korzysta z zasiłku chorobowego, może rozwiązać umowę o pracę z powodu dezorganizacji pracy. Niestety, sądy pracy w sytuacji prawidłowego korzystania ze zwolnień lekarskich przez pracownika, potwierdzają takie uprawnienie pracodawcy.
W tej sytuacji zwracamy się do wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska w Częstochowie o rozważne korzystanie ze zwolnień lekarskich. Jednocześnie apelujemy o zgłaszanie pracodawcy faktu planowanego dłuższego zwolnienia lekarskiego związanego z przebytą operacją lub zabiegami w celu zapewnienia na czas nieobecności zastępstwa na danym stanowisku.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrektorem HR została wyłączona

Spotkanie z Dyrektorem HR


W dniu 30 maja br. odbyło się robocze spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrektorem HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie podjętych przez Dyrekcję działań zmierzających do poprawy w pozyskiwaniu dla zakładów ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie pracowników produkcji z Agencji Pracy Tymczasowej.
Tutaj zamieszczamy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS


W dniu 18 maja br. odbyło się robocze spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu Poduszek Powietrznych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor HR. Tematem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji dotyczącej działalności Zakładu Poduszek Powietrznych.
Dyrektor Artur Ogiński wspólnie z Dyrektorem Operacyjnym Markiem Lipniewskim omówili plany produkcyjne zakładu na najbliższy okres oraz plany przejmowania pracowników Agencji Pracy Tymczasowej na etaty pracowników produkcji w bieżącym i w następnym roku. Z dniem 1 czerwca br. zostanie przyjętych 96 osób z grupy pracowników APT na stanowisko pracownika produkcji w ZF TRW, w sumie do końca 2017 r. Dyrekcja IRS planuje przyjąć grupę około 300 osób z APT, w następnym roku podobną liczbę. Zdaniem Dyrekcji w przyszłości celem strategicznym będzie opieranie się tylko na potencjale pracowników produkcji ZF TRW, pracownicy APT będą tylko uzupełnieniem dla produkcji w miarę bieżących potrzeb.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności