Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR ZF TRW została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR ZF TRW


W dniu 23 sierpnia br. odbyło się zaplanowane spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło omówienia tegorocznego procesu podwyżkowego i zastrzeżeń związanych z oceną pracownika i nieprawidłową ze strony przełożonych interpretacją uzgodnionych wskazówek do obowiązujących kryteriów oceny pracownika. W niektórych przypadkach niedopuszczalne było łączenie absencji pracownika z jego oceną.
Dyrekcja HR przedstawiła problem związany z dużą absencją chorobową wśród pracowników produkcji. Zdaniem strony związkowej muszą zostać uzgodnione z Dyrekcją nowe zapisy do Regulaminu Wynagradzania dotyczące prawidłowej oceny pracownika powracającego po długotrwałym leczeniu, tak by w przyszłości nie dochodziło do nieporozumień i krzywdzących dla pracowników decyzji podejmowanych przez bezpośrednich przełożonych.
Dyrekcja HR zaproponowała, by do naliczania wysokości podwyżek, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r. został ujęty okres od 1 stycznia do 30 listopada br. (11 miesięcy) i w związku z tym proponuje obniżenie liczby dni w poszczególnych zakresach absencji chorobowej. Druga propozycja Dyrekcji HR to ujęcie absencji w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r. Obie te propozycje ze strony związku są nie do przyjęcia. Propozycja Komisji Zakładowej to pozostawienie dotychczasowych obowiązujących norm absencji i ewentualna zmiana nowego okresu oceny (od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r.).
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem została wyłączona

Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem


W związku z organizowanym w dniach 22-23 września br. przez Region Małopolskiej “Solidarności” i Komisję Krajową NSZZ “Solidarność” X Pucharem Solidarności w Skokach Narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem pod honorowym patronatem Izabeli i Adama Małyszów (więcej informacji poniżej), Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie informuje, że jeśli powstanie grupa około 50 zainteresowanych osób-członków NSZZ “Solidarność”, to zostanie zorganizowany grupowy wyjazd na te zawody.
W terminie do 10 września br. można zgłaszać swoje uczestnictwo w siedzibie Komisji lub u członków Prezydium. Całkowity koszt wraz z wyżywieniem, noclegiem i biletem wstępu to 150 złotych. Bliższe informacje można uzyskać w biurze Komisji lub u członków Prezydium.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem została wyłączona

Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem


Region Małopolskiej “Solidarności” i Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w dniach 22-23 września 2018 r. odbędzie się X Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem pod honorowym patronatem Izabeli i Adama Małyszów.
Organizatorzy – Region Małopolski NSZZ “Solidarność”, Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”, PZN, TZN i OPO-COS Zakopane serdecznie zapraszają. Bilety dwudniowe w cenie 15 zł (normalny) i 10 zł (ulgowy) oraz jednodniowe – 10 zł (normalny) i 5 zł (ulgowy) można już zamawiać w Regionie Małopolskim NSZZ “Solidarność”, tel.: 012 421 60 54, e-mail: krakow@solidarnosc.krakow.pl. Bilety będą również do nabycia przy Wielkiej Krokwi w dniach 22-23 września od godz. 9.00 każdego dnia.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności