Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Działalność Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” została wyłączona

Działalność Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”


Niestety, w dalszym ciągu na terenie zakładów ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zdarza się słyszeć głosy, że Komisja Zakładowa kierująca pracami Organizacji Związkowej „nic nie robi”, rzekomo nie podejmuje działań na rzecz poprawy warunków pracy i płacy dla pracowników. Tylko osoby nieodpowiedzialne, nie mające żadnej wiedzy i pojęcia o działalności związkowej, mogą tworzyć i rozpowszechniać takie wiadomości.
Jeśli w zakładach ZF TRW Polska w Częstochowie nie ma zwolnień, pracownicy mają zapewnioną pewność pracy i godne wynagrodzenie, są traktowani z poszanowaniem przez pracodawcę, to znaczy, że Związek Zawodowy jest traktowany przez Dyrekcję jako rzeczywisty partner społeczny, a wszystkie wątpliwości i zastrzeżenia są rozwiązywane na bieżąco dla dobra pracowników i przyszłości zakładów. Tym celom służyć mają m.in. uzgodnione przez Organizację Zakładową z Dyrekcją Regulaminy Pracy i Wynagradzania.
dzialanosc-kz-2016Stanowcza interwencja Komisji Zakładowej nie pozwoliła pracodawcy na regularne przeglądy i analizy absencji chorobowej pracowników pod kątem jej wpływu na realizację planowanych zadań i organizację pracy. Na podstawie dokonywanych analiz absencji, jedynie w przypadku stwierdzenia faktu uciążliwej absencji, pracodawca zastrzegł sobie prawo do podjęcia stosownych działań, z wypowiedzeniem umowy o pracę włącznie.
Członkowie Związku na bieżąco otrzymują pomoc prawną. W 2015 roku kilkunastu członkom Związku w ten sposób cofnięto otrzymane wypowiedzenia umowy o pracę (lub Dyrekcja zrezygnowała z wręczenia im takich wypowiedzeń). O takich działaniach Komisja nie musi szeroko informować, bowiem do jej podstawowych obowiązków należy obrona członków Związku. Ponadto zwiększono liczebność inspektorów Społecznej Inspekcji Pracy, a każdy członek Związku Zawodowego, który zgłosi jakikolwiek problem zostaje wysłuchany i zostaje udzielona mu informacja i pomoc.
Już w najbliższym czasie Komisja Zakładowa wspólnie z Dyrekcją usiądą do rozmów w sprawie przedstawionych nowych stawek zasadniczych do Regulaminu Wynagradzania oraz podjęcia decyzji co do innych uzgodnień, m.in. w sprawie nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, wysokości odpraw emerytalno-rentowych.
Oczywistym priorytetem każdego Związku Zawodowego w zakładzie pracy jest zagwarantowanie miejsc pracy i godnych wynagrodzeń. Te główne cele w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie są osiągnięte. Myślenie niektórych osób, że to im się należy ustawowo i „muszą to mieć”, jest błędne i nieracjonalne. W dobie globalizacji, konkurencyjnego kapitalizmu, dążenia do osiągnięcia jak największych korzyści przez pracodawcę, wystarczy przyjrzeć się zakładom, gdzie nie ma związków zawodowych, jak pracownicy są traktowani, ile pracują, jak są wynagradzani, czy otrzymują corocznie podwyżki.

 

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Dzień Dziecka została wyłączona

Życzenia na Dzień Dziecka


dzien-dziecka-trw-2016Grafika: freepik.com.

 

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 12 CZERWCA: Zapraszamy na rocznicowy koncert została wyłączona

12 CZERWCA: Zapraszamy na rocznicowy koncert


koncert-mdk-2016-06-12-cropW niedzielę 12 czerwca o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego 50/68 w Częstochowie odbędzie się koncert z okazji przypadającej w tym roku 1050. rocznicy chrztu Polski oraz 36. rocznicy powstania NSZZ “Solidarność”.
W roli głównego solisty wystąpi znany polski tenor Wojciech Poprawa. Region Częstochowski NSZZ “Solidarność” rozpoczął już dystrybucję bezpłatnych wejściówek dla związkowców. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do biura Komisji Zakładowej – pok. 300 G.

Dział: Aktualności