Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS w ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS w ZF ASP


W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbyło się wcześniej zaplanowane spotkanie Dyrekcji Zakładu poduszek powietrznych i Zakładu pasów bezpieczeństwa z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Spotkanie dotyczyło dalszych rozmów w celu wypracowania i uzgodnienia z Pracodawcą dodatku dla pracowników świadczących pracę tylko w systemie dwuzmianowym, zwiększenie wysokości dodatku za pracę w każdą sobotę i niedzielę w systemie 4-zmianowym oraz w związku z panującą w dalszym ciągu znaczącą inflacją wprowadzenie waloryzacji wynagrodzeń na 2023 r., która byłaby rekompensatą dla pracowników w związku z realnym spadkiem wartości nabywczej osiąganego wynagrodzenia.
Strona związkowa przedstawiła także Pracodawcy uwagi i zastrzeżenia dotyczące prowadzonych balansowań na liniach produkcyjnych w celu podniesienia wydajności w zakładzie IRS oraz wprowadzenie kontroli zwolnień lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładzie poduszek powietrznych przez firmę Conperio. Zdaniem NSZZ „Solidarność” każda nieprawidłowość podczas kontroli przez przedstawicieli firmy Conperio będzie na bieżąco monitowana i wyjaśniana w HR oraz u Prezesa Conperio.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień została wyłączona

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie IRS w ZF ASP w Częstochowie, że w dniu 12 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji HR IRS z przedstawicielami związków zawodowych.
W spotkaniu uczestniczył także Prezes firmy Conperio. Dyrekcja HR poinformowała stronę związkową, że z dniem 12 kwietnia 2023 r. została wznowiona współpraca z firmą Conperio w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników zatrudnionych w zakładzie poduszek powietrznych. Zgodnie z przepisami prawa pracy Pracodawca może samodzielnie kontrolować prawidłowość wykorzystywania przez Pracowników zwolnień od pracy. Obowiązkiem Pracownika jest niezwłoczne powiadomienie Pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Nie zwalnia Pracownika z tego obowiązku zwolnienie przesłane do Pracodawcy drogą elektroniczną.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Święta Wielkanocne została wyłączona

Życzenia na Święta Wielkanocne


Dział: Aktualności