Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 9-10 CZERWCA: Dwudniowa wycieczka do Zakopanego została wyłączona

9-10 CZERWCA: Dwudniowa wycieczka do Zakopanego


Komisja Zakładowa informuje, że dysponuje jeszcze kilkoma wolnymi miejscami na organizowaną w dniach 9-10 czerwca br. dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. wycieczce do Zakopanego.
Całkowity koszt wycieczki, w kwocie 250 złotych, ponosi uczestnik. W programie wycieczki m.in.: • wejście do Doliny Białego • zwiedzanie Krupówek • wjazd na Gubałówkę • zwiedzanie Wielkiej Krokwi • biesiada góralska oraz uroczysta zabawa integracyjna.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Komisji Zakładowej – pok. 300 G. lub telefonicznie od członków Prezydium i Komisji Zakładowej.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rehabilitacja oraz analiza absencji chorobowej została wyłączona

Rehabilitacja oraz analiza absencji chorobowej


W dniu 10 maja br. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem HR oraz przedstawicielami działu BHP w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas spotkania omówiono świadczenia rehabilitacyjne oraz prowadzoną przez pracodawcę analizę absencji chorobowej pracowników produkcji. Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej przedstawili uwagi i zastrzeżenia otrzymywane od pracowników dotyczące korzystania z rehabilitacji i prowadzonej przez kierownictwo analizy absencji chorobowej.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: link.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wysokość premii produkcyjnej na Zakładzie Pasów została wyłączona

Wysokość premii produkcyjnej na Zakładzie Pasów


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje pracowników Zakładu Pasów Bezpieczeństwa, że sprawa wypłat premii produkcyjnej w mniejszych wysokościach jest w dalszym ciągu omawiana i wyjaśniania z pracodawcą.
Dyrekcja za zgodą wiceprezydenta ds. jakości OSS ZF Petry Mayer zrealizowała swoje wcześniejsze zobowiązanie zwiększenia celu – wskaźnika odpadów produkcyjnych wstecznie od stycznia 2018 r. Jednakże wskaźnik ten jest liczony narastająco i nawet znaczący miesięczny spadek odpadów, co jest już obserwowane, nie powoduje szybkiej poprawy wartości premii liczonej z tego wskaźnika. Według przesłanych Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” wyjaśnień ze strony Dyrekcji wynika, że zarówno wynik tego wskaźnika jak i wszystkich pozostałych jest zależny od wysiłków wszystkich pracowników Zakładu Pasów Bezpieczeństwa i ma wpływ na ich wynagrodzenie, niezależnie od funkcji. W ostatnim okresie w Zakładzie Pasów odnotowuje się znaczący wzrost liczby reklamacji, spadającą wydajność, co może przynieść również negatywne skutki dla wysokości premii produkcyjnej w przyszłości. Dyrekcja i kierownictwo Zakładu w pełni rozumie problem i dołoży wszelkich starań, aby sytuacja uległa poprawie.

Dział: Aktualności