Upominki świąteczne dla związkowców


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku członkowie Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie otrzymają zgodnie z przyjętym regulaminem zapomogi bezzwrotne w postaci upominków świątecznych.
Upominki można odbierać w terminie od 26 listopada 2018 r. do 10 lutego 2019 r. w siedzibie Komisji Zakładowej pok. 300 G w budynku przy ul. Rolnicza 33 lub podczas dyżurów członków Prezydium na stołówkach zakładowych. Zgodnie z uchwałą Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” warunkiem otrzymania upominku jest aktualne członkostwo w Związku oraz wstąpienie w szeregi Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” do dnia 30 września 2018 r.

Umieszczony w Aktualności

« »