Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie dotyczące nowych wytycznych w zakresie BHP została wyłączona

Spotkanie dotyczące nowych wytycznych w zakresie BHP


W dniu 9 maja br. odbyło się planowane spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją HR w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel działu BHP, który przedstawił nowe wytyczne korporacyjne dotyczące wprowadzenia jednakowych standardów w zakresie BHP w zakładach ZF. Między innymi omówiono wprowadzenie obuwia ochronnego dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, informacje o obszarach, gdzie będzie bezwzględny nakaz używania obuwia ochronnego, wytypowanie dróg ewakuacyjnych, wizualizację znaków ostrzegawczych o potencjalnych zagrożeniach.
Wszystkie nowe wytyczne korporacyjne ZF w zakresie BHP po konsultacji ze stroną społeczną muszą być wprowadzone do dnia 30 czerwca br. Uzgodniono, że w niniejszej sprawie będą prowadzone dalsze konsultacje w celu uzgodnienia jednolitego stanowiska w sprawie zatwierdzenia nowej Zakładowej Tabeli Norm Przydziału Odzieży, Obuwia oraz Środków Ochrony Indywidualnej dla Pracowników TRW Polska.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS


W dniu 25 kwietnia br. odbyło się planowane spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją Zakładu Poduszek Powietrznych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Tematem spotkania było m.in. omówienie uwag i spostrzeżeń związanych z obecną organizacją czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w zakładzie poduszek powietrznych TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Tutaj zamieszczamy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nagminna praca w godzinach nadliczbowych została wyłączona

Nagminna praca w godzinach nadliczbowych


W dniu dzisiejszym Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przesłała Dyrekcji TRW Polska Sp. z w o.o. w Częstochowie swoje negatywne stanowisko dotyczące nagminnego wykorzystywania przez pracodawcę organizacji czasu pracowników produkcji w celu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, również w dniach wolnych.
Tutaj pełny tekst pisma Komisji Zakładowej: stanowisko.

Dział: Aktualności