Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zmiana okresu rozliczeniowego została wyłączona

Zmiana okresu rozliczeniowego


W dniu 18 kwietnia br. Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” podpisało aneks do Regulaminu Pracy dotyczący zmiany okresu rozliczeniowego dla pracowników zakładu poduszek powietrznych zmiany “A”.
Na prośbę pracowników zmiany “A” Dyrekcja IRS wspólnie z działem HR oraz stroną społeczną uzgodniły, że w okresie marzec-kwiecień-maj br. dla tej grupy pracowników będzie obowiązywał trzymiesięczny okres rozliczeniowy.
W wyniku tej zmiany pracownicy będą mogli podjąć pracę na nocnej zmianie w dniu 28 kwietnia, a w zamian będą mieli dzień wolny w dniu 2 maja br. Pomimo obowiązującego w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego Dyrekcja po uzgodnieniu ze stroną związkową zobowiązała się do comiesięcznych wypłat nadgodzin. W przypadku, gdy pracownik dobrowolnie zgłosi, że chce w zamian za przepracowane nadgodziny dzień wolny do odbioru, takie wynagrodzenie nie zostanie mu wypłacone. W związku z tym informujemy, że pracownicy, którzy wypracowali godziny nadliczbowe w tym miesiącu otrzymają za nie wynagrodzenie 10 maja wraz z wypłatą za miesiąc kwiecień br.
Jednocześnie uzgodniono, że dla pracowników zmiany “A” w zakładzie poduszek powietrznych miesiąc czerwiec br. będzie jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym. Od 1 lipca br. powraca dwumiesięczny okres rozliczeniowy dla tej grupy pracowników.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania RABATY DLA ZWIĄZKOWCÓW: Oferta CSR SCOUT została wyłączona

RABATY DLA ZWIĄZKOWCÓW: Oferta CSR SCOUT


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Kontrola zwolnień lekarskich została wyłączona

Kontrola zwolnień lekarskich


W związku z udostępnianiem przez pracodawcę TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie poradnika firmy CONPERIO dla pracownika w formie ulotki dotyczącej kontroli zwolnień lekarskich Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, co następuje:
1) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. 1999.65.743 z dnia 9.08.1999 r.) pracodawca ma prawo za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby własnej lub z powodu opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności