Rezolucja Europejskiej Rady Zakładowej ZF dotycząca wyborów europejskich w 2019 r.


Europa jest historią sukcesów. I przyszłości!
Proces zjednoczenia Europy pokazał, że dobry rozwój gospodarczy bez postępu społecznego nie będzie długotrwały. Najlepiej wiedzą o tym europejskie rady zakładowe, które od lat pracują nad zharmonizowanym podejściem do zagadnień społecznych i ekonomicznych.
W czasach transformacji cyfrowej, zmian klimatycznych i postępującej globalizacji praca ta zyskuje na znaczeniu, a wraz z nią Europa jako wspólny obszar społeczny i gospodarczy! Wyłącznie działania podejmowane w wymiarze europejskim zapewniają wystarczająco solidną podstawę, aby przezwyciężyć wyzwania, które przed nami postawiono. Ale właśnie teraz projekt europejski jest zagrożony, przede wszystkim przez grupy, które obiecują proste rozwiązania złożonych kwestii.
Nie możemy bezczynnie przyglądać się działaniu na szkodę podstawowych demokratycznych wartości. Europa to budynek, którego budowa ciągle trwa i który oczywiście ma niedostatki. Praca nad koniecznymi reformami budynku, aby zagwarantować prawa socjalne i pracownicze wszystkich, jest jedną rzeczą. Zupełnie inną jest natomiast wykorzystanie tych niedostatków, aby zburzyć budynek.
Europejska rada zakładowa ZF Friedrichshafen AG wzywa w związku z tym wszystkich zatrudnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r. – i oddania swojego głosu na tych kandydatów i kandydatki, którzy działają na rzecz idei społecznej, sprawiedliwej i demokratycznej Europy.
Najgorszym wyborem byłoby nie głosować wcale. To wzmocniłoby tylko tych, którzy działają wbrew europejskim interesom i ideałom.
Liczy się każdy głos. Razem tworzymy Europę.

Umieszczony w Aktualności

« »