Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania RABATY DLA ZWIĄZKOWCÓW: Oferta CSR SCOUT została wyłączona

RABATY DLA ZWIĄZKOWCÓW: Oferta CSR SCOUT


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Kontrola zwolnień lekarskich została wyłączona

Kontrola zwolnień lekarskich


W związku z udostępnianiem przez pracodawcę TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie poradnika firmy CONPERIO dla pracownika w formie ulotki dotyczącej kontroli zwolnień lekarskich Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, co następuje:
1) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. 1999.65.743 z dnia 9.08.1999 r.) pracodawca ma prawo za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby własnej lub z powodu opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nagroda roczna została wyłączona

Nagroda roczna


W dniu dzisiejszym Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przekazała informację, że została podjęta pozytywna decyzja w sprawie wypłaty nagrody rocznej za 2018 rok dla pracowników Zakładu Poduszek Powietrznych i Zakładu Pasów Bezpieczeństwa.
Wysokość nagrody to 7,37% wypłaconego za 2018 r. wynagrodzenia zasadniczego brutto. Podstawą naliczenia nagrody rocznej stanowi indywidualna roczna płaca zasadnicza wypłacona (tzn. pomniejszona o czas nieobecności) za 2018 rok. Nagroda roczna zostanie wypłacona 16 kwietnia br.

Dział: Aktualności