Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok została wyłączona

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Porozumienie podwyżkowe ws. wynagrodzeń na 2020 r. została wyłączona

Porozumienie podwyżkowe ws. wynagrodzeń na 2020 r.


W dniu 3 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie członków zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją zakładu poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa i Dyrekcją HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące uzgodnienia wzrostu płac dla pracowników zakładów IRS i SBS na 2020 r.
Pracodawca przedstawił stronie związkowej i omówił pismo Zarządu ZF z dnia 28 listopada br. dotyczące obecnej sytuacji ekonomicznej ZF Group i podjęcia decyzji o korekcie wzrostu wynagrodzeń, która dla zakładów ZF zostaje przełożona na dzień 1 kwietnia 2020 r. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” zaproponowane przez Zarząd ZF przesunięcie podwyżki wynagrodzeń na 1 kwietnia 2020 r. jest niezgodne z Regulaminem Wynagradzania w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie, w którym obowiązuje zapis o corocznie regulowanych podwyżkach wynagrodzeń i przyznawaniu ich z dniem 1 lutego.
Jednocześnie zwrócono uwagę pracodawcy, że regulacje podwyżkowe w poszczególnych krajach są różne, w zależności od zawartych porozumień ze stroną społeczną. Komisja Zakładowa oczekuje przestrzegania obowiązującego prawa w Polsce i wywiązania się pracodawcy z zapisu Regulaminu Wynagradzania dotyczącego corocznie regulowanych podwyżek wynagrodzeń.
Podkreślając odpowiedzialność NSZZ “Solidarność” za dalszy wizerunek zakładów, ich rozwój i utrzymanie miejsc pracy, członkowie zespołu negocjacyjnego NSZZ “Solidarność” zaproponowali pracodawcy kompromisowe rozwiązanie podwyżki zgodnie z zapisem Regulaminu Wynagradzania od dnia 1 lutego. Pracodawca po konsultacji z Zarządem ZF Group przystał na propozycję NSZZ “Solidarność”. Wspólnie obie strony uzgodniły warunki dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zakładu poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa.
Podpisane porozumienie dotyczące podwyżki wynagrodzeń na 2020 rok obejmuje m.in. wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników produkcji o kwotę bazową w wysokości 250 zł brutto od dnia 1 lutego 2020 r. oraz wypłatę w 2020 roku nagród jubileuszowych na zasadach zwartych w porozumieniu z dnia 21 02 2019 r. Dodatkowo z dniem 1 lutego 2020 r. dla wszystkich pracowników kwota 50 zł brutto zostanie przesunięta z premii frekwencyjnej do wynagrodzenia zasadniczego, bez względu na ich ocenę lub absencję chorobową.
Tutaj prezentujemy pełny tekst porozumienia: Porozumienie dotyczące podwyżki wynagrodzeń, tu protokół ze spotkania: Protokół ze spotkania 3 grudnia 2019 r.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Ubezpieczenie grupowe PPlus została wyłączona

Ubezpieczenie grupowe PPlus


W dniu 28 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium KZ NSZZ “Solidarność” z przedstawicielami PZU Życie S.A., przedstawicielem firmy Mercer oraz Dyrekcją HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. Tematem spotkania było omówienie funkcjonującego w naszych zakładach ubezpieczenia grupowego typu PPlus.
Przedstawiciele PZU Życie S.A. przedstawili dotychczasową szkodowość występującą w ostatnich 12 miesiącach w poszczególnych wariantach oraz zakresach ochrony. Średnia szkodowość w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 94,4%. Ponadto przedstawiono stronie związkowej nowe propozycje dodatkowej ochrony pracowników od NW PZU w razie wypadku oraz rozwiązania, które polegają na poszerzeniu już istniejących świadczeń o dodatkowe, takie jak leczenie specjalistyczne, leczenie szpitalne małżonka/dziecka, karta apteczna, pakiet nowotwory (nowotwory in situ), ubezpieczenie dziecka od NW i rozszerzenie katalogu ciężkich chorób. Dodatkowo omówiono funkcjonowanie obowiązującej dodatkowej opieki medycznej w różnych wariantach.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności