Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nowe elektroniczne legitymacje dla związkowców została wyłączona

Nowe elektroniczne legitymacje dla związkowców


Członkowie organizacji związkowej, którzy złożyli wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji związkowej NSZZ “Solidarność” prosimy o zgłaszanie się po odbiór do biura Komisji Zakładowej.
Jednocześnie przypominamy, że na podstawie nowej legitymacji będzie weryfikowana przynależność związkowa w biurach Regionów, np. w ramach porad prawnych. Użytkownicy nowej legitymacji skorzystają także z przywilejów związanych z jej posiadaniem. Wraz z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zapowiadany jest przez Komisję Krajową NSZZ “Solidarność” nowy program rabatowy dla związkowców, w którym ma wziąć udział m.in. wielka firma paliwowa oraz jedna z ogólnopolskich sieci supermarketów.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Planowane wprowadzenie nagród jubileuszowych oraz sprawy bieżące została wyłączona

Planowane wprowadzenie nagród jubileuszowych oraz sprawy bieżące


Na dzień 2 marca br. zostało zaplanowane pierwsze spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Spotkanie będzie dotyczyło m.in. uzgodnień zasad wprowadzenia od stycznia 2019 roku nagród jubileuszowych dla pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zakończenie sporu zbiorowego została wyłączona

Zakończenie sporu zbiorowego


W dniu 14 lutego 2018 r. Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” oraz Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie podpisali kończące spór zbiorowy porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników od 1 lutego br.
Jednocześnie uzgodniono, że od poniedziałku 19 lutego br. wszyscy pracownicy produkcji obecnie pracujący w zakładzie poduszek, którzy przeszli na system dwuzmianowy – wracają do pracy w systemie trzyzmianowym.
Tutaj publikujemy tekst zawartego porozumienia oraz protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności