Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 27 stycznia 2020 r. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyli w roboczym spotkaniu z Dyrektorem HR ZF ASP w Częstochowie oraz Dyrektorem Operacyjnym Zakładu Poduszek Powietrznych.
Podczas tych spotkań członkowie Prezydium przedstawili następujące tematy zgłaszane w ostatnim czasie przez pracowników, m.in.:
– uruchomienie procesu podwyżkowego w zakładach dla wszystkich grup zawodowych, wstępne informacje pozyskiwane od pracowników transportu wewnętrznego o naliczaniu im mniejszych wysokości podwyżek niż pracownikom produkcji,
– ocenę obecnego stanu zatrudnienia pracowników w oparciu o zakładane plany produkcyjne,
– plany Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych związane z potrzebą zatrudnienia na niektórych liniach produkcyjnych obcokrajowców, ich czas pracy, okres zatrudnienia oraz sposób wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych.
O wszystkich poruszanych sprawach strona społeczna będzie informowana na bieżąco i zostaną wspólnie podjęte działania z korzyścią dla pracowników.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zwolnienie na rehabilitację a podwyżka została wyłączona

Zwolnienie na rehabilitację a podwyżka


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w trakcie ostatnich negocjacji podwyżkowych Dyrekcja wyraziła zgodę, by w bieżącym roku jednorazowo umożliwić pracownikom składanie wyjaśnień dotyczących absencji chorobowej dłuższej niż 10 dni.
Możliwość taką posiadają osoby, które:
– w okresie od grudnia 2018 r. do końca listopada 2019 r. przebywały na jednym zwolnieniu lekarskim,
– zwolnienie to było związane z rehabilitacją i trwało nie dłużej niż 12 dni.
Osoby spełniające powyższe warunki powinny złożyć u bezpośredniego przełożonego lub w dziale HR podanie o nieuwzględnienie w procesie podwyżkowym tej absencji chorobowej. Pracownicy korzystający z rehabilitacji, na którą nie byli kierowani przez ZF, proszeni są o dostarczenie zaświadczeń z datami realizacji zabiegów. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania pracownik otrzyma 30% kwoty bazowej wynikającej z absencji chorobowej. Podania można składać najpóźniej do dnia 16 marca 2020 r.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Dwudniowa WYCIECZKA do MALBORKA została wyłączona

Dwudniowa WYCIECZKA do MALBORKA


Komisja Zakładowa podjęła decyzję o zorganizowaniu w dniach 6-7 czerwca 2020 r. wycieczki do Malborka dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland. Z uwagi na ograniczoną liczbę dostępnych miejsc noclegowych o uczestnictwie zadecyduje termin zgłoszenia.
W programie wycieczki m.in.: • zwiedzanie zamku krzyżackiego w Malborku • zwiedzanie zamku Gniew • zwiedzanie bazyliki w Pelplinie • zwiedzanie starego rynku w Toruniu • biesiada i uroczysta zabawa integracyjna. Zakwaterowanie i wyżywienie w Hotelu Zdrojewo. Koszt wycieczki w wysokości 300 złotych ponosi uczestnik.
Informujemy, że w wycieczce mogą uczestniczyć tylko członkowie Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, w pierwszej kolejności osoby, które do chwili obecnej nie brały udziału w organizowanych przez Komisję Zakładową imprezach integracyjnych. Wpłat należy dokonać najpóźniej do dnia 15 maja br. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Komisji Zakładowej – pok. 300 G. Photo by Adriana Herbut from FreeImages.

Dział: Aktualności