Spotkanie z Dyrektorem HR


W dniu 12 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrektorem HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło omówienia przedstawionego Dyrekcji ASP stanowiska Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” związanego z zatrudnianiem w naszych zakładach obcokrajowców w miejsce pracowników polskich, którym nie zostają przedłużane umowy o pracę zawarte na czas określony.
Polscy pracownicy są bardziej wykwalifikowani, zaangażowani i wykonują swoje obowiązki na liniach produkcyjnych bardziej elastycznie, rotując się stanowiskami. Ponadto pracownicy polscy często wykonują dodatkowe czynności pomagając obcokrajowcom, by zrealizować zakładane cele produkcyjne. Takie działania pracodawcy zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” są nie do zaakceptowania. W przyszłości mogą prowadzić do niepotrzebnych kosztów i konfliktów między pracownikami ZF a obcokrajowcami.
Dyrektor HR zobowiązał się do spotkania i poinformowania Dyrektorów zakładu IRS i SBS o oczekiwaniach Komisji Zakładowej dotyczących jednakowego traktowania wszystkich pracowników produkcji przy wykonywaniu zakładanych celów produkcyjnych i rotacji na poszczególnych stanowiskach bez względu na narodowość. Strona związkowa oczekuje od Dyrekcji ASP utrzymywania miejsc pracy dla polskich pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i ocenę. Jednocześnie Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” reprezentująca pracowników ASP w Częstochowie akceptuje zatrudnianie obcokrajowców, ale tylko pod warunkiem, że na dane stanowisko nie można znaleźć pracownika z Polski i wykonując swoje obowiązki pracownicze obcokrajowiec będzie je wykonywał na równi z pracownikami polskimi.

Umieszczony w Aktualności

« »