Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 6 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją zakładu poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa i Dyrekcją HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie.
Spotkanie dotyczyło omówienia sytuacji związanej z planami produkcyjnymi zakładów i stanem zatrudnienia oraz rozpoczęcia procesu podwyżkowego na 2020 rok. Strona związkowa przedstawiła uwagi i spostrzeżenia pracowników dotyczące wykonywania obowiązków pracowniczych przez zatrudnianych przez pracodawcę obcokrajowców, nieprzedłużanie umów o pracę zawartych na czas określony dla wykwalifikowanych pracowników ZF ASP, dużą rotację i szkolenie nowych osób pozyskiwanych z APT. W wyniku dotychczasowych działań podejmowanych przez pracodawcę pracownicy ZF ASP, by zrealizować zakładane cele produkcyjne często wykonują dodatkowe czynności na liniach produkcyjnych polegające na pomocy obcokrajowcom. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” taka organizacja pracy przez pracodawcę jest nie do zaakceptowania, nie przynosi korzyści zakładom, a jedynie prowadzi do niepotrzebnych kosztów i nieporozumień pomiędzy pracownikami ZF a zatrudnionymi obcokrajowcami. Komisja Zakładowa przedstawiając pracodawcy swoje stanowisko oczekuje zatrudniania obcokrajowców jedynie pod warunkiem, że na dane stanowisko nie można znaleźć polskiego pracownika.
W naszych zakładach zaczynają pojawiać się pod względem niepokojące działania. Pracodawca nie przedłuża umów polskim pracownikom, którzy są już pracownikami wykwalifikowanymi, wydajnymi pod względem ilościowym i jakościowym, bardziej elastyczni. W zamian zatrudnia się pracowników z UA, którzy, nie dość, że są kierowani na lżejsze prace, to jeszcze – jak zauważyli sami pracownicy – są to osoby w coraz to starszym wieku i nie tak sprawni manualnie jak wymaga się tego od polskich pracowników.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zwraca się do pracodawcy o respektowanie dotychczasowych zasad branych pod uwagę przy przedłużaniu umów o pracę polskim pracownikom, polegających na ocenie i nabytych kwalifikacjach na zajmowanych stanowiskach. Jednocześnie strona związkowa reprezentująca wszystkich pracowników ASP w Częstochowie akceptuje zatrudnianie obcokrajowców, ale tylko pod warunkiem, że na dane stanowisko nie można znaleźć pracownika z Polski. W przeciwnym razie NSZZ “Solidarność”, biorąc również odpowiedzialność za dalszy wizerunek naszych zakładów, ich rozwój oraz utrzymanie miejsc pracy dla polskich pracowników, podejmie zgodnie z obowiązującym prawem stosowne działania wobec pracodawcy i Zarządu ZF Group.
Poniżej prezentujemy tekst stanowiska Komisji Zakładowej, a tutaj (link) protokół ze spotkania.

Umieszczony w Aktualności

« »