Posted by on Możliwość komentowania Odbiór voucherów została wyłączona

Odbiór voucherów

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że od dnia 10 września 2021 r. w Biurze Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność (lok. 300G) można osobiście dokonać odbioru wcześniej zarezerwowanych przez członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” voucherów na domki i apartamenty do zrealizowania pobytu w Holiday Park & Resort. Jednocześnie informujemy, że warunkiem odbioru zarezerwowanego vouchera jest wcześniejsze dokonanie wpłaty równowartości […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP

W dniu 3 września 2021 roku o godz. 11.00 odbyło się ponowne spotkanie Dyrekcji ZF Automotive Systems Poland z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “S”. Podczas spotkania szczegółowo omówiono przedstawiony stronie związkowej przez Pracodawcę projekt aneksu do Regulaminu Pracy dotyczący jedynie jednorazowego wydłużenia okresu rozliczeniowego z 2-miesięcznego na 4-miesięczny (okres wrzesień-grudzień 2021 r.) w zakładach […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP

W dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 11.30 odbyło się zaplanowane spotkanie Dyrekcji ZF Automotive Systems Poland z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu uczestniczył także Prezes Zarządu ZF ASP. Podczas spotkania omówiono obecną bardzo trudną sytuację na rynku motoryzacyjnym, spowodowaną spadkami produkcji oraz redukcją zamówień ze strony klientów. Tematem spotkania było […]

Continue