Posted by on Możliwość komentowania Wskazanie mediatora w sporze przez Ministerstwo została wyłączona

Wskazanie mediatora w sporze przez Ministerstwo

Informujemy, że na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2020 r. poz.123) do przeprowadzenia mediacji w sporze zbiorowym pomiędzy Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland, Międzyzakładową Organizacją Związkową Pracowników ZF Polska i Międzyzakładową Organizacją Związkową OPZZ Konfederacja Pracy a ZF […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Trzecie spotkanie dotyczące sporu zbiorowego została wyłączona

Trzecie spotkanie dotyczące sporu zbiorowego

Informujemy wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, że pomimo niedokonanej jeszcze procedury wyznaczenia osoby mediatora, Pracodawca wyraził zgodę co do przedstawionego 7 października 2022 r. stanowiska związków zawodowych w sprawie wyznaczenia i ustalenia terminu kolejnego spotkania negocjacyjnego w trwającym sporze zbiorowym, dotyczącym waloryzacji podwyżek i wzrostu […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Informacja dotycząca sporu zbiorowego została wyłączona

Informacja dotycząca sporu zbiorowego

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, że strona społeczna otrzymała w dniu 6 października 2022 r. informację, że Pracodawca nie wyraził zgody na mediatora zaproponowanego przez stronę związkową. Z uwagi na brak porozumienia w tym zakresie Pracodawca przygotował i wysłał wniosek […]

Continue