Posted by on Możliwość komentowania Regulacje płacowe została wyłączona

Regulacje płacowe

W dniu 29 sierpnia o godz. 10.30 Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie uczestniczyło w spotkaniu z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia nowych zapisów regulujących zasady przyznawania podwyżek dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które wejdą w życie z dniem […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Festyn rodzinny została wyłączona

Festyn rodzinny

Wszyscy członkowie związku zawodowego deklarujący   udział w festynie w dniu 30 sierpnia 2014 roku, mogą skorzystać z przewozu autokarem. Wyjazd o godz. 12.30 z parkingu przy aptece Św. Łukasza ul. Focha w Częstochowie. Jednocześnie wszyscy, którzy z Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie nie odebrali biletów  wstępu, a  opłacili, […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Regulacje płacowe, Regulamin Pracy została wyłączona

Regulacje płacowe, Regulamin Pracy

W dniu 29 sierpnia o godz. 10.30  przedstawiciele Prezydium Komisji  Zakładowej  NSZZ „Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie będą uczestniczyć w zaplanowanym  spotkaniu z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie będzie  dotyczyć uzgodnienia nowych zapisów regulujących zasady przyznawania podwyżek dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Jednocześnie Komisja […]

Continue