Negocjacje podwyżkowe


W dniu 19 listopada 2019 r. odbyło się zaplanowane pierwsze spotkanie członków zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją zakładu poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa i Dyrekcją HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie.
Głównym tematem spotkania było rozpoczęcie procesu podwyżkowego w celu uzgodnienia wzrostu płac dla pracowników zakładów IRS i SBS na 2020 r. Podczas spotkania omówiono również obecną sytuację w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. Częstochowie, najbliższe plany Zarządu ZF Group związane z przyszłością zakładów, planami produkcyjnymi i stanem zatrudnienia.
Strona związkowa przedstawiła Dyrekcji swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące wykonywania kontroli zwolnień lekarskich przez firmę Comperio, braku niektórych świadczeń w ubezpieczeniu grupowym oraz ustalania przez pracodawcę celów, które obecnie obowiązują przy kryteriach naliczania wysokości premii produkcyjnych, a które winne być ustalane i uzgadniane ze stroną społeczną na początku każdego roku kalendarzowego, czego pracodawca nie respektował w bieżącym roku, ustalając je bez jakichkolwiek konsultacji i uzgodnień.
Członkowie Komisji Zakładowej poinformowali pracodawcę, że powtarzające się wypłaty comiesięcznej premii produkcyjnej dla pracowników na poziomie mniejszym od zakładanej średniej, tj. minimum 10%, są argumentem do wynegocjowania większych podwyżek stawek zasadniczych niż oczekuje Zarząd ZF Group. Ma to na celu zrekompensowanie dla pracowników ich miesięcznych wynagrodzeń, które są pomniejszane z tytułu obniżenia wysokości premii produkcyjnych. Jednocześnie strona związkowa przedstawiła oczekiwania pracowników dotyczące podwyżek na 2020 r. Pracodawca przedstawił stronie związkowej propozycję wzrostu wynagrodzeń w wysokości 200 zł brutto do stawki zasadniczej, która ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r. Jednocześnie pracodawca zwrócił się z apelem do strony społecznej o odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji i działań zmierzających do dalszego rozwoju zakładów w Częstochowie oraz dalszej współpracy i konstruktywnego współdziałania zmierzających nie tylko do poprawy warunków pracy i płacy.
Informujemy, że na chwilę obecną nie zostało podpisane porozumienie podwyżek wynagrodzeń, które mają obowiązywać w 2020 r. Drugie spotkanie negocjacyjne zaplanowane jest z pracodawcą na dzień 26 listopada 2019 r. o godz. 14.30.

Umieszczony w Aktualności

« »