Negocjacje podwyżkowe (3)


W dniu 22 listopada 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące uzgodnienia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.
Podczas spotkania Dyrekcja podtrzymała wcześniejszą propozycję wzrost wynagrodzeń dzielonych na dwie części, tj. wzrostu z dniem 1 stycznia 2019 r. premii frekwencyjnej o kwotę 100 złotych brutto oraz podwyżki stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 50 złotych brutto. W przypadku zaakceptowania przez NSZZ “Solidarność” tej propozycji Dyrekcja przedstawiła dodatkowo alternatywną propozycje dla wprowadzenia nagrody jubileuszowej dla pracowników, polegającą na dodatkowej podwyżce stawki zasadniczej dla pracowników, którzy w 2019 roku będą mieli 15 lat pracy w ZF TRW w kwocie 10 zł, 20 lat pracy – 15 zł, 25 lat – 20 zł, 30 lat – 25 zł oraz 35 lat pracy – 30 zł brutto do stawki. Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” jest niezmienne: minimalny wzrost stawki zasadniczej porównywalny do poziomu wysokości podwyżki w 2018 r. oraz wprowadzenie nagrody jubileuszowej zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Strona społeczna na dalszym etapie negocjacji rozważy wprowadzenie wysokości nagrody jubileuszowej kwotowo. Na chwilę obecną stanowiska Dyrekcji i NSZZ “Solidarność” nie doprowadziły do wypracowania kompromisowego porozumienia. Strony zadeklarowały chęć prowadzenia dalszych rozmów.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: link.

Umieszczony w Aktualności

« »