Komunikat z Konferencji Europejskiej Rady Zakładowej ZF


W dniach 9-12 października w Graf-Zeppelin-Haus we Friedrichshafen odbyło się posiedzenie Forum nowo utworzonej ERZ Grupy ZF-Friedrichshafen. Głównymi celami spotkania było ukonstytuowanie się nowo powstałej Rady Grupy ZF oraz omówienie dokumentów niezbędnych do właściwego i skutecznego jej funkcjonowania.
W Forum ERZ Grupy ZF uczestniczyli przedstawiciele krajów, w których znajdują się zakłady ZF, m.in. Niemiec, Polski, Słowacji, Czech, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Francji, Belgii oraz Węgier. Z niewiadomych przyczyn, bez podania usprawiedliwienia nie dojechał nikt z Anglii, co zostało bardzo negatywnie odebrane przez organizatorów. Zakłady z Polski reprezentowali Arkadiusz Hamara – zakład (IRS) w Częstochowie oraz Damian Czurak – zakład (SBS) w Częstochowie.
Organizacją oraz prowadzeniem konferencji zajmowała się Beyhan Kilickaya z ZF. Gośćmi spotkania byli Enzo Savarino, Holger Roesser oraz Klaus Mertens – wszyscy z IG Metal. Pierwszego dnia dr Robert Omagbemi – wiceprezydent korporacyjny HR przywitał wszystkich uczestników Forum. Przedstawił zebranym zmiany strukturalne zachodzące obecnie w głównej dyrekcji ZF. Grupa, w skład której wchodzą nasze zakłady w Częstochowie, nadal będzie wchodzić w skład dywizji A, w której nastąpi podział na inne jednostki organizacyjne.
Aktualnie Grupa ZF zatrudnia ponad 83 tys. pracowników w Europie, na świecie ponad 140 tys. osób. Wszystkie zakłady ZF podzielone są na siedem dywizji, o różnym profilu produkcji. Są to między innymi poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, elementy zawieszeń, skrzynie biegów, napędy elektryczne, układy kierownicze, hamulce, elektrownie wiatrowe, elektronika, części zamienne.
Dr Omagbemi nakreślił plany rozwoju firmy do roku 2025. Podkreślił wagę problemów Volkswagena, które mogą mieć bezpośredni wpływ w ciągu kilku najbliższych lat na liczbę zatrudnionych osób w ZF. Aby utrzymać konkurencyjność i miejsca pracy firma będzie inwestować dużą część zysków w rozwój dotychczasowej produkcji oraz nowych technologii, takich jak pojazdy autonomiczne oraz napędy elektryczne.
Następnym punktem obrad był wybór przewodniczącego oraz zastępcy ERZ ZF. Na stanowisko przewodniczącego został zaproponowany Oliver Moll – były przewodniczący rady ZF, natomiast na zastępcę – Erdal Tahta, były przewodniczący rady ZF TRW. W wyniku głosowań zostali oni jednogłośnie wybrani na wyżej wymienione funkcje.
Następnie dokonano wyboru Komitetu Zarządzającego, w skład którego weszli:
1. Oliver Moll – przewodniczący ERZ (Niemcy)
2. Erdal Tahta – zastępca przewodniczącego ERZ (Niemcy)
3. Arkadiusz Hamara – członek Komitetu Zarządzającego (Polska), Marcel Voros – zastępca członka KZ (Słowacja)
4. Javier Jimeno – członek KZ (Hiszpania), Gustavo Mason – zastępca członka KZ (Włochy)
5. Maria Andronic – członek KZ (Rumunia), Vaclav Masek – zastępca członka KZ (Czechy)
6. Regis Barthelemy – członek KZ (Francja), Jeff Peeters – zastępca członka KZ (Belgia)
7. Roland Schnabel – członek KZ Niemcy, Michael Scholl – zastępca członka KZ (Niemcy).
Należy nadmienić, że Oliver Moll oraz Erdal Tahta są również członkami rady nadzorczej całej korporacji ZF-Friedrichshafen, co powinno umożliwić właściwą komunikację z dyrekcją firmy.
W dalszej części obrady poprowadził ekspert w temacie ERZ Klaus Mertens z IG Metal, z którym omówiono umowę o funkcjonowaniu, zawartą pomiędzy pracodawcą a nowo utworzoną radą zakładową. Wnoszone były kolejne poprawki do poszczególnych punktów. Następnie prowadzący przeprowadził warsztaty na temat “Jakie są oczekiwania członków rady” oraz “Co członkowie rady mogą do niej wnieść”‘. Zdania wszystkich krajów były zbieżne. Najważniejszy jest dobry przepływ informacji pomiędzy przedstawicielami rady a pracodawcą oraz dzielenie się doświadczeniami.
Drugi dzień konferencji również otworzył Klaus Mertens z IG Metal . Omówiony został regulamin funkcjonowania ERZ, do którego wniesione zostały poprawki zgłaszane przez poszczególne kraje. Kolejnym punktem obrad były sprawozdania ze wszystkich krajów. Jak zostało ponownie zauważone, przedstawiciele Polski złożyli najbardziej szczegółowe sprawozdanie oraz odpowiadali na liczne zadawane pytania.
Najważniejsze tematy sprawozdań, które wywoływały, dyskusję to:
– zachowanie produkcji w zakładzie w Schalke pomimo wcześniejszych zapowiedzi byłej dyrekcji TRW o konieczności zamknięcia zakładu. Protesty pracowników oraz interwencja ERZ przyniosły pozytywny skutek,
– problemy wszystkich krajów z pozyskaniem fachowców do pracy w zakładach,
– dużą dysproporcja zarobków w zakładach w Europie,
– duża liczba pracowników agencyjnych, co niesie za sobą problem z jakością oraz innymi wskaźnikami,
– problem ograniczonej produkcji oraz zarobków w celu utrzymania zakładów pracy na rynku (np.Włochy),
– brak standaryzacji benefitów (nagroda roczna, jubileusze itp.).
Kolejny dzień konferencji rozpoczął Frank Stoeber, który odpowiada za BHP w ZF. Zaprezentował on, jak funkcjonuje zarządzanie zdrowiem oraz bezpieczeństwem w firmie.
Po prezentacji Frank Stoeber przeprowadził warsztaty z zakresu zarządzania BHP pod hasłem “Jakie są europejskie standardy w tym temacie”. Podczas dyskusji i wymiany informacji ustalono, że nasze standardy niewiele odbiegają od tego, co zaprezentował Frank Stoeber, w zdecydowanej większości są takie same.
Po warsztatach przyszedł czas na podsumowanie obrad. Po wymianie zdań pomiędzy uczestnikami przewodniczący ERZ oraz organizatorka konferencji przekazali informację, że chcieliby zorganizować konferencję ERZ w październiku 2019 w Częstochowie, jeśli dostaną pozytywną informację zwrotną o dysponowaniu odpowiednim zapleczem konferencyjno-hotelowym. Prawdopodobnie będzie to możliwe.
Po zakończeniu obrad w Graf-Zeppelin-Haus w siedzibie najwyższej dyrekcji ZF Fredrichshafen w audytorium odbyło się spotkanie z dyrektorem generalnym firmy Wolf-Henningiem Scheiderem. Dyrektor Scheider przedstawił zarys strategii firmy oraz odbył z uczestnikami Forum ERZ krótką dyskusję.

Umieszczony w Aktualności

« »