Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS

W dniu 2 czerwca 2022 r. od godz. 9.45 odbyło się spotkanie Dyrekcji IRS i SBS w ZF ASP w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. Tematem spotkania było omówienie obecnej sytuacji biznesowej i ekonomicznej naszych zakładów oraz podjęcie rozmów w sprawie przedstawionej Pracodawcy przez NSZZ „Solidarność” inicjatywy wprowadzenia dodatkowej waloryzacji podwyżki wynagrodzenia […]

Continue