Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zwolnienia grupowe (cd.) została wyłączona

Zwolnienia grupowe (cd.)


W dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące konsultacji w celu wypracowania i uzgodnienia treści porozumienia dotyczącego zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia.
Podczas spotkania omówiono dwa projekty Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” dotyczące treści porozumienia oraz uruchomienia Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników nabywających prawa emerytalne w okresie do 4 lat. Spotkanie nie doprowadziło do uzgodnienia i podpisania żadnego porozumienia dotyczącego zarówno liczby zwalnianych pracowników, kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, kolejności zwolnień i terminów dokonywania wypowiedzeń, nie uzgodniono również zasad wprowadzenia proponowanego przez stronę związkową Programu Dobrowolnych Odejść.
Obie strony dzieli zbyt duża różnica w swoich przedstawianych stanowiskach. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” Pracodawca nie wykazuje dobrej woli i chęci zawarcia kompromisowych porozumień dotyczących przyszłości pracowników zatrudnionych w zakładach poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa w Częstochowie.
Następne spotkanie, prawdopodobnie tzw. ostatniej szansy, zaplanowano na dzień 24 czerwca o godz. 14.00.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zwolnienia grupowe (cd.) została wyłączona

Zwolnienia grupowe (cd.)


W dniu 16 czerwca 2020 r. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z Dyrekcją HR ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, którego tematem było uzgodnienie porozumienia dotyczącego przyjęcia kryteriów doboru pracowników do rozpoczętego przez Pracodawcę procesu dokonywania wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych.
Podczas spotkania omówiono także projekt Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przesłany Pracodawcy dotyczący uruchomienia Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników nabywających prawa emerytalne w okresie do 4 lat. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” poinformowała Dyrekcję HR, że w dniu 15 czerwca br. zwróciła się z pismem do Zarządu ZF o podjęcie decyzji zaprzestania przez Dyrekcję ZF ASP w Częstochowie prowadzenia zwolnień grupowych dla pracowników zatrudnionych w zakładach poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa w Częstochowie.
Podczas spotkania nie uzgodniono i nie podpisano żadnego porozumienia dotyczącego liczby zwalnianych pracowników, kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, kolejności zwolnień i terminów dokonywania wypowiedzeń oraz nie uzgodniono zasad wprowadzenia proponowanego przez stronę związkową Programu Dobrowolnych Odejść.
Informujemy, że następne spotkanie w niniejszej sprawie zostało zaplanowane na wtorek 23 czerwca br. na godzinę 11.00.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacja o zwolnieniach grupowych została wyłączona

Informacja o zwolnieniach grupowych


W dniu 9 czerwca 2020 r. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyli w spotkaniu z Dyrekcją HR ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie. Tematem spotkania było omówienie zawiadomienia dostarczonego Komisji Zakładowej o rozpoczęciu przez Pracodawcę procesu dokonywania wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych oraz podpisanie porozumienia dotyczącego przyjęcia kryteriów pracowników do zwolnienia.
Podczas spotkania strona związkowa zwróciła się z inicjatywą do Pracodawcy o uruchomienie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników nabywających prawa emerytalne w okresie do 4 lat. Dyrekcja HR zobowiązała stronę społeczną do przedstawienia w dniu 10 czerwca projektu takiego PDO, który po przeanalizowaniu będzie konsultowany na następnym spotkaniu zaplanowanym na dzień 16 czerwca. 10 czerwca projekt PDO został przesłany Pracodawcy.
Podczas spotkania w dniu 9 czerwca nie zostały uzgodnione i nie podpisano żadnego porozumienia dotyczącego liczby zwalnianych pracowników, kryteriów kwalifikacji pracowników do zwolnienia, kolejności zwolnień oraz terminów dokonywania wypowiedzeń. Dyrekcja HR została powiadomiona, że Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zwróci się do Zarządu ZF o podjęcie decyzji o zaprzestaniu wprowadzania zwolnień grupowych dla pracowników zatrudnionych w zakładach poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa w Częstochowie.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy zatrudnieni na linii produkcyjnej nr 37032 będą wykonywać pracę w systemie czterozmianowym w okresie od 12 czerwca do końca sierpnia br. Obejmie to grupę 16 pracowników produkcji oraz 4 pracowników z DUR. Pracownicy ci zgodnie z obowiązującym porozumieniem otrzymają dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto za każdą sobotę i niedzielę przepracowaną w tym systemie.

Dział: Aktualności