Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Letnie Grand Prix w skokach narciarskich została wyłączona

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich


W dniach 17-18 sierpnia 2019 r. na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbędą się Letnie Grand Prix w skokach narciarskich i zawody o Puchar “Solidarności” w Skokach Narciarskich.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” będzie dysponować ograniczoną ilością bezpłatnych wejściówek tylko dla członków NSZZ “Solidarność” na konkurs indywidualny Letniego Grand Prix w skokach narciarskich rozgrywanego w dniu 18 sierpnia 2019.
Zapotrzebowanie na wejściówki należy zgłaszać w biurze Komisji Zakładowej pokój 300G lub do członków Prezydium podczas dyżurów na stołówkach zakładowych do dnia 31 lipca br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pracownicze Plany Kapitałowe została wyłączona

Pracownicze Plany Kapitałowe


W dniu 26 czerwca 2019 r. przedstawiciele Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyli w zaplanowanym spotkaniu z Dyrektorem HR w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło obowiązkowego wprowadzenia przez pracodawcę z dniem 1 lipca br. Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Według zapewnień pracodawcy obecnie trwa sprawdzenie przez firmę AON sześciu ofert firm, które przedstawiły propozycje na zarządzanie PPK dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach ZF Group w Polsce. Do końca czerwca br. Dyrekcja otrzyma od firmy AON rekomendację firm lub firmy, z którą byłoby najbardziej korzystne popisanie umowy na zarządzanie PPK.
Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca musi uzgodnić takiego operatora wspólnie ze stroną związkową. Po wyborze operatora PPK pracodawca zobowiązany jest do 1 listopada br. podpisać umowę, by wraz z wynagrodzeniem za miesiąc październik 2019 r. można było odprowadzić pierwszą składkę dla pracownika w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto (wpłaca pracodawca) plus 2,5% (z wynagrodzenia brutto pracownika). Pracodawca planuje we wrześniu uruchomienie specjalnej akcji informacyjnej dotyczącej PPK adresowanej do pracowników.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Uzgodnienie nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania i sprawy bieżące została wyłączona

Uzgodnienie nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania i sprawy bieżące


W dniu 24 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące wypracowania i uzgodnienia nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy.
Podczas spotkania strona związkowa wspólnie z Dyrekcją ustaliła, że należy uaktualnić stawki zasadnicze w Regulaminie Wynagradzania. Pozostałe zapisy – dotyczące m.in. wypłaty nagrody rocznej uzależnionej od wysokości indywidualnego wynagrodzenia brutto pracownika za dany rok kalendarzowy, naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej, oceny pracowników powracających do pracy po długotrwałym leczeniu, wprowadzenia do regulacji płacowych absencji chorobowej związanej z rehabilitacją pracownika w ilości 12 dni w roku, która nie byłaby uwzględniania przy obniżeniu podwyżki z tego tytułu oraz wprowadzenia zasad wypłaty dodatku stażowego – będą kolejno omawiane i uzgadniane na następnych spotkaniach.
Podczas spotkania omówiono również zgłaszane przez pracowników uwagi i zastrzeżenia dotyczące pracy wykonywanej obecnie w skrajnych temperaturach przekraczających znacznie temperaturę 30 stopni Celsjusza. Obecnie zbyt wysokie temperatury przekraczające dopuszczalną wartość 28 stopni Celsjusza panują na hali Leoplast oraz na niektórych obszarach hali GST i przy ul. Rolniczej 33. Pracodawca zapewnił stronę związkową, że z dniem 10 lipca br. zostanie zainstalowany system klimatyzacji na hali Leoplast. Pracodawca wprowadzi także dla pracowników zatrudnionym w takich pomieszczeniach dodatkowe 10-minutowe przerwy na odpoczynek od wysokich temperatur.
Następne spotkanie dotyczące naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej zaplanowano na dzień 27 czerwca br.

Dział: Aktualności