Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 6 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją zakładu poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa i Dyrekcją HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie.
Spotkanie dotyczyło omówienia sytuacji związanej z planami produkcyjnymi zakładów i stanem zatrudnienia oraz rozpoczęcia procesu podwyżkowego na 2020 rok. Strona związkowa przedstawiła uwagi i spostrzeżenia pracowników dotyczące wykonywania obowiązków pracowniczych przez zatrudnianych przez pracodawcę obcokrajowców, nieprzedłużanie umów o pracę zawartych na czas określony dla wykwalifikowanych pracowników ZF ASP, dużą rotację i szkolenie nowych osób pozyskiwanych z APT. W wyniku dotychczasowych działań podejmowanych przez pracodawcę pracownicy ZF ASP, by zrealizować zakładane cele produkcyjne często wykonują dodatkowe czynności na liniach produkcyjnych polegające na pomocy obcokrajowcom. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” taka organizacja pracy przez pracodawcę jest nie do zaakceptowania, nie przynosi korzyści zakładom, a jedynie prowadzi do niepotrzebnych kosztów i nieporozumień pomiędzy pracownikami ZF a zatrudnionymi obcokrajowcami. Komisja Zakładowa przedstawiając pracodawcy swoje stanowisko oczekuje zatrudniania obcokrajowców jedynie pod warunkiem, że na dane stanowisko nie można znaleźć polskiego pracownika.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania PIT: Pomoc dla Sebastiana nadal potrzebna została wyłączona

PIT: Pomoc dla Sebastiana nadal potrzebna


Od kilku lat zachęcamy członków Związku do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz sparaliżowanego Sebastiana Zdziechowicza, syna członkini Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland.
Pomoc na leczenie i rehabilitację Sebastiana jest wciąż potrzebna. Przekazując 1% podatku w zeznaniu podatkowym PIT podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje jedynie kwotę, którą i tak musiałby oddać. Dane do wpisania w formularzu PIT – numer KRS: 0000393013, cel szczegółowy: 1020 Sebastian Zdziechowicz. Dziękujemy w imieniu Sebastiana i rodziny.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w dniu 6 lutego 2020 r. odbędzie się spotkanie z Dyrekcją zakładu poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa i Dyrekcją HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie.
Tematem spotkanie będzie omówienie sytuacji związanej z planami produkcyjnymi i stanem zatrudnienia na 2020 r. w zakładzie IRS i SBS, w tym zatrudnianie przez pracodawcę obcokrajowców, nieprzedłużanie umów o pracę zawartych na czas określony dla wykwalifikowanych pracowników ZF ASP, rotację i szkolenie nowych osób pozyskiwanych z APT oraz uruchomienie procesu podwyżkowego dla pracowników na 2020 r.

Dział: Aktualności