Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wysokość premii produkcyjnej na Zakładzie Pasów została wyłączona

Wysokość premii produkcyjnej na Zakładzie Pasów


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje pracowników Zakładu Pasów Bezpieczeństwa, że sprawa wypłat premii produkcyjnej w mniejszych wysokościach jest w dalszym ciągu omawiana i wyjaśniania z pracodawcą.
Dyrekcja za zgodą wiceprezydenta ds. jakości OSS ZF Petry Mayer zrealizowała swoje wcześniejsze zobowiązanie zwiększenia celu – wskaźnika odpadów produkcyjnych wstecznie od stycznia 2018 r. Jednakże wskaźnik ten jest liczony narastająco i nawet znaczący miesięczny spadek odpadów, co jest już obserwowane, nie powoduje szybkiej poprawy wartości premii liczonej z tego wskaźnika. Według przesłanych Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” wyjaśnień ze strony Dyrekcji wynika, że zarówno wynik tego wskaźnika jak i wszystkich pozostałych jest zależny od wysiłków wszystkich pracowników Zakładu Pasów Bezpieczeństwa i ma wpływ na ich wynagrodzenie, niezależnie od funkcji. W ostatnim okresie w Zakładzie Pasów odnotowuje się znaczący wzrost liczby reklamacji, spadającą wydajność, co może przynieść również negatywne skutki dla wysokości premii produkcyjnej w przyszłości. Dyrekcja i kierownictwo Zakładu w pełni rozumie problem i dołoży wszelkich starań, aby sytuacja uległa poprawie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Planowane wprowadzenie nagród jubileuszowych oraz sprawy bieżące została wyłączona

Planowane wprowadzenie nagród jubileuszowych oraz sprawy bieżące


W dniu 20 kwietnia br. odbyło się planowane spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrektorem HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Spotkanie dotyczyło uzgodnienia wysokości i schematu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które będzie wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 roku. Podczas spotkania omówiono również sprawy bieżące, m.in. uwagi związane z oceną pracowników, dane z zakończonego procesu podwyżkowego wzrostu wynagrodzeń na 2018 r. oraz wypłatę niższe od oczekiwań pracowników wysokości nagrody rocznej za 2017 r. Zostały również przedstawione wstępne plany Dyrekcji przejmowania pracowników z APT na etat pracownika TRW dotyczące obu zakładów.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkań z 17 i 20.04.2018 r.: link.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wysokość nagrody rocznej i premii produkcyjnej została wyłączona

Wysokość nagrody rocznej i premii produkcyjnej


W dniu 17 kwietnia br. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas spotkania omówiono kwestię nagrody rocznej za 2017 r. dla pracowników w wysokości 4,71 %wynagrodzenia zasadniczego brutto oraz kryteria dotyczące naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej. Obecnie obowiązujące kryteria, a w szczególności wskaźnik poziomu odpadów produkcyjnych, rzutują na mniejszą wysokość wypłacanej premii produkcyjnej dla pracowników. Zdaniem strony związkowej wysokość nagrody rocznej jest poniżej oczekiwań pracowników, nieadekwatna do wkładanego wysiłku i zaangażowania pracowników naszych zakładów oraz bardzo dobrych wyników ekonomicznych uzyskanych w 2017 roku.
Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” zwrócili się do Dyrektora HR o podjęcie wspólnych działań z Komisją Zakładową NSZZ “Solidarność” zmierzających do ujednolicenia naliczania wypłat nagrody rocznej dla wszystkich pracowników zatrudnionych w grupie ZF. Na najbliższym posiedzeniu Forum Europejskiej Rady Zakładowej strona związkowa przedstawi Zarządowi ZF swoje stanowisko dotyczące rażącego dyskryminowania pracownika polskiego oraz pracowników z innych krajów względem pracowników zakładów grupy ZF znajdujących się w Niemczech oraz zwróci się z apelem do przedstawicieli ERZ o podjęcie odpowiednich działań zmierzających do ujednolicenia naliczania wypłat nagrody rocznej dla wszystkich pracowników zatrudnionych w grupie ZF.
Następne spotkanie zaplanowano na dzień 20 kwietnia br.

Dział: Aktualności