Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wysokość premii produkcyjnej została wyłączona

Wysokość premii produkcyjnej


W dniu 27 czerwca 2019 r. przedstawiciele Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyli w zaplanowanym spotkaniu z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło omówienia kryteriów i celów, obowiązujących przy naliczaniu wysokości miesięcznej premii produkcyjnej.
Strona związkowa zwróciła się do pracodawcy o zlikwidowanie kryterium wypadkowości oraz ustalenie celów w taki sposób, by pracownik produkcji wynagradzany był optymalnie za swój wkład w wykonywanie swoich obowiązków, a minimalna wysokość premii nie była niższa niż na zaplanowanym poziomie 10%. Dyrekcja zakładu poduszek powietrznych przedstawiła stronie związkowej, że w 2019 r. średnia miesięczna wysokość premii produkcyjnej wynosi 9,12% i jest efektem słabszych wyników ekonomicznych zakładu.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Letnie Grand Prix w skokach narciarskich została wyłączona

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich


W dniach 17-18 sierpnia 2019 r. na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbędą się Letnie Grand Prix w skokach narciarskich i zawody o Puchar “Solidarności” w Skokach Narciarskich.
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” będzie dysponować ograniczoną ilością bezpłatnych wejściówek tylko dla członków NSZZ “Solidarność” na konkurs indywidualny Letniego Grand Prix w skokach narciarskich rozgrywanego w dniu 18 sierpnia 2019.
Zapotrzebowanie na wejściówki należy zgłaszać w biurze Komisji Zakładowej pokój 300G lub do członków Prezydium podczas dyżurów na stołówkach zakładowych do dnia 31 lipca br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pracownicze Plany Kapitałowe została wyłączona

Pracownicze Plany Kapitałowe


W dniu 26 czerwca 2019 r. przedstawiciele Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyli w zaplanowanym spotkaniu z Dyrektorem HR w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło obowiązkowego wprowadzenia przez pracodawcę z dniem 1 lipca br. Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Według zapewnień pracodawcy obecnie trwa sprawdzenie przez firmę AON sześciu ofert firm, które przedstawiły propozycje na zarządzanie PPK dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach ZF Group w Polsce. Do końca czerwca br. Dyrekcja otrzyma od firmy AON rekomendację firm lub firmy, z którą byłoby najbardziej korzystne popisanie umowy na zarządzanie PPK.
Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca musi uzgodnić takiego operatora wspólnie ze stroną związkową. Po wyborze operatora PPK pracodawca zobowiązany jest do 1 listopada br. podpisać umowę, by wraz z wynagrodzeniem za miesiąc październik 2019 r. można było odprowadzić pierwszą składkę dla pracownika w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto (wpłaca pracodawca) plus 2,5% (z wynagrodzenia brutto pracownika). Pracodawca planuje we wrześniu uruchomienie specjalnej akcji informacyjnej dotyczącej PPK adresowanej do pracowników.

Dział: Aktualności