Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Omówienie spraw bieżących oraz nagrody jubileuszowej została wyłączona

Omówienie spraw bieżących oraz nagrody jubileuszowej


W dniu 29 maja br. odbyło się planowane spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją i Działem HR w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas spotkania omówiono sprawy związane m.in. z ocenami pracowników produkcji, niską wysokością premii produkcyjnej, nagrodą za rekomendację, relacjami pomiędzy pracownikami a liderami oraz wprowadzeniem wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas spotkania omówiono również sprawy dotyczące planów rozwojowych i stanu zatrudnienia dla zakładu poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: link.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wybory SIP w zakładzie pasów bezpieczeństwa została wyłączona

Wybory SIP w zakładzie pasów bezpieczeństwa


W związku z kończącą się w czerwcu 2018 roku 4-letnią kadencją dwóch Społecznych Inspektorów Pracy w zakładzie pasów bezpieczeństwa ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” na podstawie obowiązującego Regulaminu Wyborów SIP w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w terminie do dnia 20 czerwca 2018 r. przeprowadzi w zakładzie pasów bezpieczeństwa przy ul. Legionów 63 w Częstochowie wybory nowych Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie dotyczące omówienia spraw bieżących została wyłączona

Spotkanie dotyczące omówienia spraw bieżących


Zaplanowane na dzień 24 maja br. spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zostało na prośbę pracodawcy przeniesione na dzień 29 maja br. godz. 15.30.
Spotkanie będzie dotyczyło omówienia m.in. ocen pracowników produkcji, wysokości premii produkcyjnej oraz relacji pomiędzy pracownikami a liderami i kierownikami produkcji.

Dział: Aktualności