Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Umowa na czas określony została wyłączona

Umowa na czas określony


W związku z licznymi zapytaniami wyjaśniamy wątpliwości związane z umowami o pracę na czas określony (art. 25.1 Kodeksu Pracy).
Najbardziej charakterystyczną cechą umowy o pracę na czas określony jest to, ze zawiera się ją – co do zasady – na pewien z góry znany okres. Umowa na czas określony rozwiązuje się więc z nadejściem oznaczonego terminu, przy czym skutek ten następuje bez podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności prawnych, w szczególności bez składania oświadczeń o wypowiedzeniu czy rozwiązaniu umowy. Jednocześnie ustawodawca stwarza możliwość rozwiązania umowy przed nadejściem oznaczonego terminu z zachowaniem okresu wypowiedzenia, z art. 52 Kodeksu Pracy oraz za porozumieniem stron.
Obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy nie zawierają wymogu informowania pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę na czas określony o możliwości “przedłużenia” zatrudnienia (zawarcia nowej umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony). Pracodawca w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę na czas określony ma możliwość podziękowania pracownikowi za dotychczasową współpracę i wydania mu świadectwa pracy. Tylko jego dobrą wolą będzie więc powiadomienie podwładnego o tym, że umowa na czas określony nie zostanie przedłużona po jej zakończeniu.
Pracownik z kolei również nie musi powiadamiać pracodawcy o tym, że nie będzie chciał z nim przedłużyć umowę o pracę po zakończeniu okresu jej trwania. Nie poniesie żadnych konsekwencji, jeśli nie podpisze zaproponowanej mu umowy o pracę po ustaniu stosunku pracy wynikającego z wcześniej zawartej umowy terminowej.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Co wywalczyła “Solidarność” w ostatnich czterech latach została wyłączona

Co wywalczyła “Solidarność” w ostatnich czterech latach


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 11 LISTOPADA: Zaproszenie na Marsz Niepodległości została wyłączona

11 LISTOPADA: Zaproszenie na Marsz Niepodległości


W poniedziałek 11 listopada 2019 r. ulicami Warszawy po raz dziesiąty przejdzie Marsz Niepodległości – największy patriotyczny marsz w Europie. Hasłem przewodnim będzie zawołanie: “Miej w opiece naród cały” (to fragment pieśni maryjnej “Z dawna Polski tyś królową, Maryjo”). Zarząd Regionu Częstochowskiego wspólnie z Organizacją Międzyzakładową przy Regionie organizują wyjazd na Marsz dla członków i sympatyków NSZZ “Solidarność”.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności