Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania URLOP BEZPŁATNY: Co trzeba wiedzieć? została wyłączona

URLOP BEZPŁATNY: Co trzeba wiedzieć?


1. Niepodleganie ubezpieczeniom społecznym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne (pracownicy) od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego zakończenia. W związku z tym, że urlop bezpłatny jest zawieszeniem stosunku pracy, przestaje obowiązywać konieczność podlegania ubezpieczeniom społecznym. Przez wzgląd na fakt, że wykonywanie obowiązków wynikających ze stosunku pracy jest zawieszone, pracodawca wstrzymuje opłacanie składek na ubezpieczenia ZUS.
2. Niewliczanie do stażu pracy
Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy. W efekcie może to ograniczyć dostęp do świadczeń takich jak okresy wypowiedzenia, nagrody pracownicze bądź odprawy pieniężne.
3. Brak zasiłku chorobowego
Zgodnie z art.12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy nie przysługuje pracownikowi, jeżeli jego niezdolność do pracy przypada w okresie urlopu bezpłatnego. Prawo to nie istnieje dlatego, iż pracownik przebywając na urlopie bezpłatnym nie podlega także ubezpieczeniu chorobowemu.
4. Brak ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu
W trakcie pobytu pracownika na urlopie bezpłatnym nie są za niego naliczane i odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok została wyłączona

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Porozumienie podwyżkowe ws. wynagrodzeń na 2020 r. została wyłączona

Porozumienie podwyżkowe ws. wynagrodzeń na 2020 r.


W dniu 3 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie członków zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją zakładu poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa i Dyrekcją HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące uzgodnienia wzrostu płac dla pracowników zakładów IRS i SBS na 2020 r.
Pracodawca przedstawił stronie związkowej i omówił pismo Zarządu ZF z dnia 28 listopada br. dotyczące obecnej sytuacji ekonomicznej ZF Group i podjęcia decyzji o korekcie wzrostu wynagrodzeń, która dla zakładów ZF zostaje przełożona na dzień 1 kwietnia 2020 r. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” zaproponowane przez Zarząd ZF przesunięcie podwyżki wynagrodzeń na 1 kwietnia 2020 r. jest niezgodne z Regulaminem Wynagradzania w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie, w którym obowiązuje zapis o corocznie regulowanych podwyżkach wynagrodzeń i przyznawaniu ich z dniem 1 lutego.
Jednocześnie zwrócono uwagę pracodawcy, że regulacje podwyżkowe w poszczególnych krajach są różne, w zależności od zawartych porozumień ze stroną społeczną. Komisja Zakładowa oczekuje przestrzegania obowiązującego prawa w Polsce i wywiązania się pracodawcy z zapisu Regulaminu Wynagradzania dotyczącego corocznie regulowanych podwyżek wynagrodzeń.
Podkreślając odpowiedzialność NSZZ “Solidarność” za dalszy wizerunek zakładów, ich rozwój i utrzymanie miejsc pracy, członkowie zespołu negocjacyjnego NSZZ “Solidarność” zaproponowali pracodawcy kompromisowe rozwiązanie podwyżki zgodnie z zapisem Regulaminu Wynagradzania od dnia 1 lutego. Pracodawca po konsultacji z Zarządem ZF Group przystał na propozycję NSZZ “Solidarność”. Wspólnie obie strony uzgodniły warunki dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zakładu poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa.
Podpisane porozumienie dotyczące podwyżki wynagrodzeń na 2020 rok obejmuje m.in. wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników produkcji o kwotę bazową w wysokości 250 zł brutto od dnia 1 lutego 2020 r. oraz wypłatę w 2020 roku nagród jubileuszowych na zasadach zwartych w porozumieniu z dnia 21 02 2019 r. Dodatkowo z dniem 1 lutego 2020 r. dla wszystkich pracowników kwota 50 zł brutto zostanie przesunięta z premii frekwencyjnej do wynagrodzenia zasadniczego, bez względu na ich ocenę lub absencję chorobową.
Tutaj prezentujemy pełny tekst porozumienia: Porozumienie dotyczące podwyżki wynagrodzeń, tu protokół ze spotkania: Protokół ze spotkania 3 grudnia 2019 r.

Dział: Aktualności