Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe (2) została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe (2)


W dniu 6 listopada 2018 r. odbyło się drugie spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące uzgodnienia wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
Podczas spotkania Dyrekcja zaproponowała stronie społecznej wzrost budżetu wynagrodzeń o ok. 5,1% dzielonych na dwie części, tj. wzrost z dniem 1 stycznia 2019 r. premii frekwencyjnej o kwotę 100 złotych brutto oraz podwyżkę stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 50 złotych brutto. NSZZ “Solidarność” stanowczo odrzuca zaproponowane przez Dyrekcję propozycje.
Członkowie zespołu negocjacyjnego przekazali Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” dotyczące m.in. minimalnego wzrostu stawki zasadniczej na poziomie podwyżki w 2018 r., wprowadzenia nagrody jubileuszowej zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz oprócz obowiązującej premii frekwencyjnej wprowadzenia dla pracowników nagrody finansowej za 100% frekwencji w ciągu roku. Na obecnym etapie negocjacji, mimo rozbieżnych stanowisk, obie strony zadeklarowały chęć dalszych rozmów.
Tutaj publikujemy protokół ze spotkania: link.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z przedstawicielem firmy “Comperio” została wyłączona

Spotkanie z przedstawicielem firmy “Comperio”


W dniu 23 października br. odbyło się zaplanowane spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie oraz przedstawicielem firmy, która ma kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.
W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Rady Pracowników. Według obowiązujących przepisów prawa pracodawca ma prawo do przeprowadzania takich kontroli z wykorzystaniem firmy zewnętrznej. Przedstawiciel firmy “Comperio” zapewnił stronę społeczną, że kontrole będą przebiegać zgodnie z prawem i nie będą miały na celu wykazania za wszelką cenę nieprawidłowości. Pracownicy, którzy wykorzystują zwolnienia w zasadny sposób nie mają się czego obawiać.
Następne spotkanie z Dyrekcją dotyczące podwyżek wynagrodzeń przeniesione zostało na prośbę Dyrekcja na dzień 6 listopada br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Omówienie organizacji czasu pracy w zakładzie IRS została wyłączona

Omówienie organizacji czasu pracy w zakładzie IRS


W dniu 23 października 2018 r. odbyło się robocze spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją zakładu poduszek powietrznych. W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor HR, Dyrektor HR d/s pracowniczych zakładu poduszek oraz przedstawiciel Rady pracowników w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności