Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w dniu 6 lutego 2020 r. odbędzie się spotkanie z Dyrekcją zakładu poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa i Dyrekcją HR w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie.
Tematem spotkanie będzie omówienie sytuacji związanej z planami produkcyjnymi i stanem zatrudnienia na 2020 r. w zakładzie IRS i SBS, w tym zatrudnianie przez pracodawcę obcokrajowców, nieprzedłużanie umów o pracę zawartych na czas określony dla wykwalifikowanych pracowników ZF ASP, rotację i szkolenie nowych osób pozyskiwanych z APT oraz uruchomienie procesu podwyżkowego dla pracowników na 2020 r.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 27 stycznia 2020 r. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyli w roboczym spotkaniu z Dyrektorem HR ZF ASP w Częstochowie oraz Dyrektorem Operacyjnym Zakładu Poduszek Powietrznych.
Podczas tych spotkań członkowie Prezydium przedstawili następujące tematy zgłaszane w ostatnim czasie przez pracowników, m.in.:
– uruchomienie procesu podwyżkowego w zakładach dla wszystkich grup zawodowych, wstępne informacje pozyskiwane od pracowników transportu wewnętrznego o naliczaniu im mniejszych wysokości podwyżek niż pracownikom produkcji,
– ocenę obecnego stanu zatrudnienia pracowników w oparciu o zakładane plany produkcyjne,
– plany Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych związane z potrzebą zatrudnienia na niektórych liniach produkcyjnych obcokrajowców, ich czas pracy, okres zatrudnienia oraz sposób wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych.
O wszystkich poruszanych sprawach strona społeczna będzie informowana na bieżąco i zostaną wspólnie podjęte działania z korzyścią dla pracowników.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zwolnienie na rehabilitację a podwyżka została wyłączona

Zwolnienie na rehabilitację a podwyżka


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje, że w trakcie ostatnich negocjacji podwyżkowych Dyrekcja wyraziła zgodę, by w bieżącym roku jednorazowo umożliwić pracownikom składanie wyjaśnień dotyczących absencji chorobowej dłuższej niż 10 dni.
Możliwość taką posiadają osoby, które:
– w okresie od grudnia 2018 r. do końca listopada 2019 r. przebywały na jednym zwolnieniu lekarskim,
– zwolnienie to było związane z rehabilitacją i trwało nie dłużej niż 12 dni.
Osoby spełniające powyższe warunki powinny złożyć u bezpośredniego przełożonego lub w dziale HR podanie o nieuwzględnienie w procesie podwyżkowym tej absencji chorobowej. Pracownicy korzystający z rehabilitacji, na którą nie byli kierowani przez ZF, proszeni są o dostarczenie zaświadczeń z datami realizacji zabiegów. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania pracownik otrzyma 30% kwoty bazowej wynikającej z absencji chorobowej. Podania można składać najpóźniej do dnia 16 marca 2020 r.

Dział: Aktualności