Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Proces podwyżkowy (cd.) została wyłączona

Proces podwyżkowy (cd.)


W dniu 4 stycznia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych oraz Pasów Bezpieczeństwa z członkami zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” dotyczące uzgodnienia wzrostu płac dla pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS na 2021 r.
W spotkaniu uczestniczył także Prezes ZF ASP oraz Dyrektor HR ZF ASP. Strona związkowa przedstawiła Dyrekcji negatywne stanowisko dotyczące przedstawionej propozycji podwyżek. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przedstawiona na spotkaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. propozycja nie spełnia oczekiwań pracowników dotyczących wysokości podwyżki na 2021 rok. NSZZ „Solidarność” oczekuje wprowadzenia podwyżki z dniem 1 lutego br. o kwotę bazową 200 zł brutto do stawki zasadniczej dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS oraz wypłat nagród jubileuszowych na zasadach wcześniej uzgodnionych, a także dokonanie weryfikacji zwolnień lekarskich, odbytej kwarantanny i opieki nad dziećmi, związanych z pandemią COVID-19, co pozwoli na osiągnięcie większych podwyżek dla tych osób, które w związku z trwającą pandemią musiały przebywać na zwolnieniach, kwarantannach i korzystać z opieki nad dziećmi. NSZZ „Solidarność” oczekuje ponadto wprowadzenia do porozumienia podwyżkowego dodatku za pracę świadczoną w dni świąteczne w wysokości 150 zł brutto.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Boże Narodzenie AD 2020 została wyłączona

Boże Narodzenie AD 2020


Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Proces podwyżkowy (cd.) została wyłączona

Proces podwyżkowy (cd.)


W dniu 15 grudnia 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych oraz Pasów Bezpieczeństwa z członkami zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” dotyczące uzgodnienia wzrostu płac dla pracowników zatrudnionych w zakładach IRS i SBS na 2021 r. W spotkaniu uczestniczył także Prezes ZF ASP oraz Dyrektor HR ZF ASP.
Podczas spotkania Dyrekcja IRS i SBS przedstawiła stronie związkowej następującą propozycję podwyżek dla pracowników zakładu IRS i SBS na 2021 rok: z dniem 1 lutego 2021 r. wzrost budżetu płac o 3%, a kwota bazowa wzrostu wynagrodzeń dla pracowników produkcji w wysokości 100 zł brutto do stawki zasadniczej osobistego zaszeregowania pracownika. Wzrost wynagrodzeń pracowników w działach nieprodukcyjnych będzie indywidualnie zróżnicowany w zależności od oceny pracownika oraz absencji. Jednocześnie Pracodawca zapewnia kontynuację wypłat nagród jubileuszowych na zasadach wcześniej uzgodnionych oraz dokona weryfikacji zwolnień lekarskich, odbytej kwarantanny i opieki nad dziećmi związanych z pandemią COVID-19, co pozwoli na osiągnięcie większych podwyżek dla tych osób, które w związku z trwającą pandemią musiały przebywać na zwolnieniach, kwarantannach i korzystać z opieki nad dziećmi. Ponadto Pracodawca rozważy propozycję strony związkowej wprowadzenia dodatku w wysokości 150 zł brutto za pracę świadczoną w dni świąteczne.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności