Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Odpowiedź NSZZ “S” na propozycje Dyrekcji ZF ASP została wyłączona

Odpowiedź NSZZ “S” na propozycje Dyrekcji ZF ASP


W dniu 26 marca 2020 r. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przedstawiła na piśmie swoje negatywne stanowisko i uwagi szczegółowe dotyczące przedstawionej przez Dyrekcję ZF ASP w Częstochowie na spotkaniu w dniu 23 marca br. propozycji wprowadzenia pakietu, który miałby na celu złagodzenie skutków kryzysu dla działalności finansowej i ewentualne utrzymanie miejsc pracy w zakładach ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie.
Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” proponowanie wprowadzenia takich działań i rozwiązań przez Pracodawcę oraz akceptowanie ich przez stronę społeczną już w tym okresie jest zdecydowanie działaniem przedwczesnym i nieadekwatnym do aktualnych potrzeb.
Poniżej prezentujemy tekst pisma skierowanego do Pracodawcy. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 23 marca 2020 r. odbyło się zaplanowane spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Rady Pracowników.
Podczas spotkania Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie przedstawiła propozycję pakietu, który miałby na celu złagodzenie skutków kryzysu dla działalności finansowej i utrzymanie miejsc pracy w zakładach ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie. Dyrekcja ZF ASP zaproponowała stronie związkowej, by z dniem 1 kwietnia br. wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Jak oddać pracownikowi dzień wolny za nadgodziny? została wyłączona

Jak oddać pracownikowi dzień wolny za nadgodziny?


Udzielenie pracownikowi czasu wolnego od pracy w zamian za pracę w nadgodzinach może mieć miejsce albo na wniosek pracownika, albo bez jego wniosku z inicjatywy pracodawcy (art. 151(2) Kodeksu pracy). W pierwszym przypadku udziela się czasu wolnego w wymiarze równoważnym liczbie godzin nadliczbowych, natomiast w drugim przypadku w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.
Pracownik może sam wskazać we wniosku termin, w którym chce odebrać czas wolny. Ostatecznie jednak termin jest uzgadniany z pracodawcą.
Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także, jak podaliśmy wyżej, bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Co ważne, nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

Dział: Aktualności