Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją IRS i SBS


W dniu 12 lipca 2023 r. o godz. 14.00 odbyło się zaplanowane spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją IRS i SBS ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie. Tematem spotkania było wypracowanie i uzgodnienie waloryzacji wynagrodzeń na 2023 r. oraz omówienie spraw bieżących i spraw związanych z wydzieleniem naszych zakładów należących do Dywizji R ze struktur ZF Group.
Na wstępie spotkania NSZZ „Solidarność” przedstawiła Pracodawcy oczekiwania pracowników dotyczące wzrostu swoich wynagrodzeń, które są w porównaniu do ich zaangażowania i wkładanego wysiłku fizycznego w celu zrealizowania zakładanych planów produkcyjnych, zbyt niskie. Ponadto utrata przez grupę pracowników świadczenia pracy na nocnej zmianie powoduje odczuwalne zmniejszenie ich wynagrodzeń.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Harmonogram spotkań z Dyrekcją IRS i SBS została wyłączona

Harmonogram spotkań z Dyrekcją IRS i SBS


Wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie informujemy, że na dzień 12 lipca 2023 r. zaplanowane jest spotkanie NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją.
Tematem spotkania będzie wypracowanie i uzgodnienie waloryzacji wynagrodzeń na 2023 r. oraz podpisanie porozumienia gwarantującego obowiązywanie wszystkich porozumień, uzgodnień i wszystkich regulaminów z chwilą wydzielenia naszych zakładów należących do Dywizji R ze struktur ZF Group. Na dzień 19 lipca zaplanowane jest spotkanie z Dyrektorem Operacyjnym zakładu IRS. Tematem spotkania będzie omówienie spraw bieżących dotyczących organizacji i planowania produkcji. Planowane jest także w tym temacie spotkanie z Dyrektorem Operacyjnym zakładu SBS.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Aneks nr 6 do Regulaminu Wynagradzania została wyłączona

Aneks nr 6 do Regulaminu Wynagradzania


Wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie informujemy, że z dniem 19 lipca 2023 r. zmienia się zapis w rozdziale Regulacje Płacowe, pkt. 1.15, nadając brzmienie:
1.15. Praca w systemie czterozmianowym.
1.15.1 Od dnia 19.07.2023 r. za pracę w systemie czterozmianowym pracownikowi przysługuje do wynagrodzenia dodatek w wysokości 140 zł. brutto za pracę w każdą sobotę i każdą niedzielę oznaczoną jako dzień pracujący w tym systemie. Powyższe nie dotyczy linii stale pracujących w systemie czterozmianowym (obszar Laserów w zakładzie IRS).
Z uwagi na brak przedstawionego w tej sprawie stanowiska ze strony Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ZF Polska oraz Międzyzakładowego Związku Zawodowego OPZZ Konfederacja Pracowników ZF w terminie 30 dni od daty otrzymania treści wprowadzenia zmiany zwiększenia dodatku ze 120 zł do 140 zł, treść niniejszego aneksu została podpisana przez Dyrekcję IRS i Dyrekcję SBS oraz NSZZ „Solidarność”.

Dział: Aktualności