Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Koszulki związkowe została wyłączona

Koszulki związkowe


Informujemy członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland, którzy zadeklarowali chęć posiadania koszulek w kolorze firmowym z wyhaftowanym logo ZF oraz NSZZ “S”, że istnieje już możliwość ich odbioru w siedzibie Komisji Zakładowej NSZZ “S” lok. 300G w budynku przy ul. Rolniczej 33 w Częstochowie.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 11 maja 2021 r. o godz. 14.00 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Dyrekcję HR ZF ASP w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “S”.
Podczas spotkania omówiono propozycję Dyrekcji dotyczącą wprowadzenia na trzymiesięczny okres próbny wskaźnika wypadkowości w cyklu miesięcznym do naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej, a nie jak dotychczas wskaźnika liczonego narastająco w ciągu roku. Jednocześnie zostanie zmieniony cel wypadkowości na 2021 r., zwiększając wskaźnik do 3,25, co może przyczynić się do osiągnięcia większej wysokości miesięcznej premii produkcyjnej naliczanej z tytułu wypadkowości. Przyjęte rozwiązanie zostanie przetestowane przez okres trzymiesięczny.
Ponadto Dyrekcja IRS poinformowała stronę związkową o potrzebie wdrożenia w okresie od 5 czerwca do 18 sierpnia br. (plus-minus dwa tygodnie) pracy w systemie czterozmianowym dla pracowników zatrudnionych na linii produkcyjnej Daimler 32038. Dotyczyć to będzie kilkunastu pracowników ZF oraz 8 pracowników obcokrajowców.
Do zabezpieczenia toku produkcji z działu wsparcia (DUR) zostanie oddelegowanych 4 mechaników. Obecnie trwają rozmowy i konsultacje dotyczące ewentualnej formy wsparcia produkcji na tej linii w tym okresie przez pracowników DUR. Rozważana jest zarówno praca w systemie czterozmianowym, jak i w formie wyznaczonych dyżurów. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem ze stroną związkową, pracownicy zatrudnieni w systemie czterozmianowym otrzymają dodatkowe wynagrodzenie po 100 zł brutto za każdą przepracowaną sobotę i niedzielę.
Do końca maja br. sytuacja biznesowa dla obu zakładów nie jest zadowalająca. Niestety, w dalszym ciągu doświadczamy obniżenia zamówień klientów. Wysokie redukcje powodują bardzo trudną sytuację zakładów i przekładają się na pogorszenie ich wyników finansowych. Zdaniem Dyrekcji prawdopodobnie zapotrzebowanie na większą produkcję nastąpi w okresie letnim, tj. w okresie wakacyjnym. Dlatego Dyrekcja zachęca pracowników do wykorzystania urlopów wypoczynkowych w miesiącach maju i czerwcu.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Posiedzenie Forum ERZ ZF Group i ERZ Wabco została wyłączona

Posiedzenie Forum ERZ ZF Group i ERZ Wabco


W dniu 6 maja 2021 r. odbyło się w formie on-line wspólne posiedzenie delegatów Europejskiej Rady Zakładowej ZF Group z delegatami Europejskiej Rady Zakładowej Wabco. W posiedzeniu Forum ERZ uczestniczyli delegaci z większości krajów, gdzie znajdują się zakłady ZF. Spotkanie prowadził przewodniczący ERZ ZF Oliver Moll wspólnie z przedstawicielami niemieckiego IG Metall.
Polskie zakłady ZF ASP reprezentowali Arkadiusz Hamara z IRS oraz Damian Czurak z SBS. W pierwszej części konferencji Wilhelm Rehm z Zarządu ZF AG Friedrichshafen, przedstawił sytuację dotyczącą przejęcia firmy Wabco, które zostało przeprowadzone w celu wzmocnienia pozycji ZF Group w segmencie aut użytkowych. Wabco będzie połączone z obecną dywizją T, a proces integracji i zmian strukturalnych potrwa jeszcze przez rok. Firma Wabco posiada również zakłady w Polsce w okolicach Wrocławia, gdzie zatrudnia ok. 2 300 pracowników, natomiast w całej Europie ponad 16 000 osób.
Następnie przedstawiciel Zarządu ZF odpowiadał na pytania członków Forum ERZ ZF Group. Zostały omówione plany związane z przenoszeniem produkcji z zakładu pasów w Częstochowie na Ukrainę (pierwsze linie już zostały wytransferowane). Obecnie w Zarządzie ZF Group nie ma jedności w przyjęciu jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Ponownie będą analizowane wszystkie zagrożenia związane z tymi transferami, m.in. dotyczące możliwości zakłócenia łańcuchu dostaw. Spowodowane jest to ze względu na niestabilną sytuację międzynarodową zaistniałą pomiędzy Ukrainą i Rosją.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności